Advertisement

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, ''TRT040117T14'' tanımlı senedin kupon oranının hesaplanmasında 19 Temmuz (22 ay), 2 Ağustos (21 ay) ve 6 Eylül (20 ay) 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen kuponsuz Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalelerinde oluşan ağırlıklı faizler esas alındı.

Bu çerçevede, ''TRT040117T14'' tanımlı senedinin söz konusu 3 DİBS ihalesinde ağırlıklı ortalama bileşik faiz oranı yüzde 2,05 oldu. Böylece 11 Ocak 2012 ödemesinde esas teşkil edecek kupon oranı ise yüzde 2,05 olarak belirlendi.