Advertisement

Doğan Yayın Holding A.Ş, Star TV'nin 327 milyon dolar karşılığında Doğuş Yayın Grubu'na satışına ilişkin sözleşme imzalandığını bildirdi.

Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin (Star TV) tamamı ödenmiş 391 milyon 500 bin lira olan sermayesinin yüzde 99,99'unu temsil eden beheri 1 TL nominal değerli 391 bin 500 adet hisse senetlerinin 327 milyon dolar bedel üzerinden Doğuş Yayın Grubu'na satışı ve devri konusunda ''Hisse Alım ve Satım Esaslarına İlişkin Sözleşme''nin imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu satış bedelinin 151 milyon dolarlık kısmının, gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben, hisse senetlerinin satış ve devir işleminin kapanışının yapıldığı tarihte nakden ve peşin olarak, kalan 176 milyon doların ise 2 yıl vadeli ödeneceği ifade edildi.

Hisse senedi satış ve devir işleminin sonuçlanmasının RTÜK ve Rekabet Kurumu izinlerine tabi olduğu belirtilen açıklamada, Star TV'nin ay sonuna kadar elde edeceği her türlü gelir ve giderin Doğan Grubu'na ait olacağı, ön mali kapanış tarihi itibariyle, Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin alacak ve borçlarının mümkün olduğunca eşitlenmesinin sağlanacağı belirtildi.-215 milyon lira iştirak hissesi satış karı-Açıklamada, şöyle denildi:

''Bunun mümkün olamaması durumunda taraflar, alacaklardan karşılanamayan borç tutarlarının hisse senedi devir bedelinden tenzilini veya alacakların borçlardan daha fazla olması halinde ise, alacaklar ile borçlar arasında bakiye tutarının satış bedeline ilave edilmesini kabul ve taahhüt etmişlerdir. Satış bedeli bu çerçevede revize edilebilecektir. Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş hisse senetlerinin devri sonrasında, ilgili bağlı ortaklığımızın yasal kayıtlarında, kapanış tarihindeki Döviz kuruna bağlı olarak belirlenen ilk satış hasılatına göre yaklaşık 215 milyon lira tutarında iştirak hissesi satış karı (yüzde 75 Kurumlar Vergisi istisnasına tabidir) oluşacağı hesaplanmakta olup, hisse senedi satış ve devir işleminin SPK düzenlemeleri doğrultusunda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımıza etkisi ise kapanışı takiben kamuya açıklanacak ilk finansal tablolarımızda yer alacaktır''