Abdurrahman Yıldırım

Sağlam bütçeyle yürüyüşümüz değişti

Merkezi yönetim bütçesi yılı 17.4 milyar liralık açıkla kapadı. 2010 yılındaki 40 milyar liradan buraya düşüş yüzde 56'lık bir düzelme demek. Bu açığın beklenen milli gelire oranı yüzde 1.4. Ancak bu oran, yüzde 7.5 büyüme hızına ve 1.281 milyar liralık milli gelir beklentisine göre hesaplandı. Halbuki büyümenin yüzde 8 in biraz üzerine çıkacağını artık herkes bekliyor. Dolayısıyla 1.281 milyar liralık milli gelir yukarı yönde aşılacak. Yüzde 1.4 rakamı da biraz aşağı gelecek, yüzde 1.2 ye doğru inecek. Bu kadarlık bir açığa inilmesi ciddi bir başarı. Çünkü bütçede fazla açık vermek gibi, fazla vermenin de faydası yok. Devlet vatandaşından fazla vergi almış durumuna düşer. Dolayısıyla bu sonuçlar mali disiplinde gayet iyi bir gidişi ortaya koyuyor. AB kriteri olan yüzde 3'ün bile bir hayli altında bir oran ile karşı karşıyayız.
Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın ünlü sözlerinden birini hatırlıyorum: "Benim bütçem sağlam olsun, Dışişleri Bakanı'nın yürüyüşü değişir" demişti. Şu anda yaşamakta olduğumuz durum aşağı yukarı bu. İki de bir krizdeki AB ye veya Avrupa ülkelerine hava atıyoruz. Durumumuzla ve tecrübemizle övünüyoruz. Galiba fena halde de bozuluyorlar ve şimdilik bir şey diyemiyorlar. Çünkü krizi yaşayan onlar. Üstelik krizin adı, kamu borç krizi ve banka krizi. Türkiye ikisinde de çok sağlam.

 

 

 

***

İşsizliği azaltmada en başarılı yıl

Sağlam bütçenin etkisi sadece dışarıda değil, ülke içinde de çok pozitif sonuçlar yaratıyor.
Bunlardan biri özel sektörde güven yaratıyor olması. Özel sektör oyuncularının ve hanehalkının tüketimini, risk alma iştahını, üretimini, yatırımını ve nihayetinde büyümeyi azamileşitiriyor. Sonuç ise ortada. Yüksek büyüme ve onunla birlikte istihdamda en başarılı yılı yaşadık. Ekim ayı itibarıyla dün yayımlanan istihdam rakamları son bir yılda işsiz sayısının 2.9 milyondan 500 bin azalmayla 2.4 milyona gerilediğini ortaya koyuyor.
Bu iyileşme işsiz sayısında yüzde 15 düşüş demek. İşsizlik oranı 2.1 puan geriledi ve yüzde 9.1'e indi. Tarım dışı işsizlik 2.5 puan, genç nüfusta işsizlik 3.9 puan geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı yüzde 6.6 arttı ve 22.9 milyondan 24.5 milyona çıktı. Böylece Türkiye son bir yılda 1.5 milyon kişiye iş yarattı. Bu iyileşmeler nüfusun artmasına ve işgücüne katılımının yüzde 49 dan yüzde 50 ye çıkmasına rağmen sağlandı. Böylesi köklü bir problemde kısa sürede hızlı iyileşme sağlamak çok istisnai bir durumdur. Devamını getirmek de bir hayli güçtür.
2011 yılı gösteriyor ki, bir yandan genel seçime giderken bütçe disiplinini sağlamak, öte yandan yüksek büyüme sonucu yüksek istihdam yaratmak mümkündür. Yine bütçede sağlam gidişin olduğu bir yılda enflasyon da yükselebiliyor. Bütün bunlar da hükümetin ne yapmak istediğiyle yakından ilişkilidir.

SONUÇ: "Ayın çıktığını gördünse bayram et."Türk atasözü

Yukarı