Abdurrahman Yıldırım

Turizmde ilk 5 hayal değil

Dün aralık ayının açıklanmasıyla 2011 yılı turizm rakamları kesinleşti. Bir önceki yıla göre turist sayısı 3.1 milyon artışla 36.2 milyona çıkarken elde edilen gelir 20.8 milyar dolardan 23 milyar dolara yükseldi. Gelen turist sayısında yüzde 9.5 artışa karşılık gelirlerde yüzde 10.6 büyüme gerçekleşti. Bir önceki yıla göre sayı ve gelirdeki artış geçen yıl iyi bir sezon yaşandığına işaret.
Ama aynı zamanda kişi başına gelirde de dolar bazında yüzde 7.3 artış meydana geldi. 736 dolar olan turist başına harcama 792 dolara çıktı. Bu da turizmdeki ikinci pozitif gelişme.
Hammadde ve enerji ithalatından dolayı dış ticarette yüksek bir açık veriyoruz. Turizm gelirleri ile bu açığın dörtte veya beşte birini kapatıyoruz. Döviz açığımızı azaltmada turizm en kritik sektörlerin başında geliyor. Bu açıdan turizm gelirlerini artırmanın önemi açık. Emek yoğun ve eğitimli işgücüne istihdam sağlaması da, ayrı bir avantaj
sağlıyor.
Turizm sadece bu yönleriyle önemli ve stratejik bir sektör değil. Aynı zamanda Türkiye'nin rekabet üstünlüğü olan bir sektör. Yatırımları yaptıkça, altyapısını oluşturdukça ve pazarlamasını daha iyi yaptıkça daha iyi sonuçlarda sağlayabilir. Turizm gelirleri bakımından Türkiye dünyanın ilk 10'una girdi bile. Aşağıda yer alan tabloda görülebileceği gibi, 2000 yılında 16. sırada yer alan Türkiye 2010 yılında 10. sıraya yükseldi. Henüz dünya ülkelerinin 2011 rakamları yayımlanmadı. Ama 23 milyar dolarla 9'uncu sıraya çıkma olasılığı var.
10 yılda 6 ülkenin geçilmesi aynı zamanda ileriye yönelik umut da veriyor. 10 yıl sonra veya 2023 yılında geçmiş turizmde 10 yıldaki gelişme hızını koruyabilirsek dünyada ilk 5'e pekâlâ girebiliriz. Gerek turist sayısını gerekse kişi başına harcamayı artırarak. Bu hedef 2023'te 10 büyük ekonomiden biri olmaktan çok daha gerçekçi ve ulaşılabilir. Bu sektörde gelecek var.

SONUÇ: "Gelecek şimdiyle aynı malzemeden yapılmıştır." Simone Weil

Yukarı