Abdurrahman Yıldırım

Dünyada 4-5 yıl bol para ve düşük faize devam

Türkiye ekonomisi cari açıkta düzeltmeyi asıl bu yıl yaptı. Yıl sonu için beklenen cari açığın milli gelire oranı yüzde 7.3. Yüzde 10'dan bir yılda buraya inildi. İç tüketimin büyümesinin durması karşılığında elde edilen bir sonuç. Hükümet içinde de tartışmaya yol açtığı dikkati çekiyor. Gaz, fren söylemi bunun bir sonucu.
Gelecek yıl için Orta Vadeli Mali Plan'da cari açık yüzde 7.1 alındı. Açıkçası böyle bir oranın konulması, 2013 yılında iç talebin belli ölçüde canlandırılacağını, bunun etkisiyle büyümenin artacağını ve gaza basma isteklerine yanıt verileceği anlamına geliyor. Seçim yılı için bu da normal.
Ancak seçim yılı tek değil, arka arkaya üç yıl. Belki iki yıla sığdırılabilir.
Bu demek ki, büyümenin bir sonraki yıl da sürdürülmesi gerekir. Hükümet en azından 2013'teki büyüme oranını 2014'te de korumak ister. Her seçim yılında hükümetler büyümeyi azami düzeye çıkarırlar. Bu açıdan baktığımızda Orta Vadeli Plan da hem kontrollü bir büyümeyi hem de cari açığın büyümemesini hedeflemiş gibi. Peki milli gelirin yüzde 7'si civarında veya 60-70 milyar dolarlık cari açığı önümüzdeki yıllarda vermeye ve finanse etmeye devam edebilir miyiz?
IMF'nin yeni açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre evet. Bitişikte IMF’nin 2017 yılına kadar dünya ekonomisi için temel senaryosu yer alıyor. Dünya büyümesi düşük kalmaya devam edecek. Bizi asıl ilgilendiren ise 2017 yılına kadar dünya tüketici fiyatlarının gelişmiş ülkelerde yüzde 2’nin altında kalacağı, buna bağlı olarak dünya faiz oranlarının pek artmayacağı tahmini. G-7 ülkelerinin 10 yıllık faiz ortalaması 2017 yılında yüzde 2.1 olacak. Yani küresel piyasalara çıkarılan likidite pek geri çekilmeyecek ama enflasyon tehlikesiyle de karşı karşıya kalmayacağız. Dünyadaki bol para ve düşük faiz de, Türkiye’nin bugünkü cari açık düzeyini yıllarca sürdürmesine elverişli bir ortam yaratır.

SONUÇ: “Yapamadığınız atışların tümünü ıskalarsınız.” Wayne Gretzky

 

 

 

 

 

Yukarı