Abdurrahman Yıldırım

2013 büyümesi neden % 4'ü aşar

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem 9 aylık bütçe gerçekleşmelerini hem de 2013 Bütçe Teklifi'ni açıkladı. Bu yıl bütçedeki bozulmayı Bakan da kabul ediyor. Yapılan zamlar ise bütçe açığının bundan sonra daha da büyümesini önleyebilir.
■ Yılın 9 aylık döneminde bütçe giderleri hedeflenenin üzerinde büyüdü. Burada da faiz dışı giderler etkili. Bütçe gelirleri de beklenenden düşük çıktı. Giderler yüzde 16.8 artarken gelirler yüzde 10.2'de kaldı. Vergi geliri artışı ise yüzde 7.2 ile daha düşük. İç tüketimin daralmasının etkisiyle dahilde alınan KDV, ÖTV ve iç tüketimin azalttığı ithalattan alınan KDV gelir tarafının bozulmasında etkili.
■ Geçen yılın aynı döneminde bir genel seçim yapılmasına karşılık bütçe dengesinde küçük bir fazla bile oluşmuştu. Bu yıl ise 14 milyar liraya varan açık oluştu. Faiz dışı fazla 35 milyar seviyesinden 25 milyar liraya indi ve yüzde 28 azaldı.
■ Yıl sonu itibarıyla bu tablo çok da fazla değişmeyecek. Bütçe açığı 21 milyar lirayı aşarak yıl sonunda 33 milyar liraya çıkacak. Milli gelire oranı da geçen yıla göre 1 puanlık artışla yüzde 2.3'e yükselecek. Faiz dışı fazla ise 25 milyardan 16 milyara gerileyecek ve hedeflenen 29 milyar liranın oldukça altında kalacak. Bütçe açığının 14 milyar liradan üç ayda 33 milyara çıkacak olması, bekletilen müteahhit ve ihracatçı alacaklarının aralık ayında ödenmesi ihtimalini akla getiriyor.
■ 2013'te ise bütçe giderlerinde yüzde 11.3, bütçe gelirlerinde yüzde 12.5 artış
öngörülüyor. Gider artışının büyük kısmı faiz dışı giderlerden. Faiz giderleri yüzde 8.1'de kalacak. Buna göre bütçe açığı 2012 düzeyinde kalacak.
HEDEFLER TUTAR MI: Gelecek yıl bu hedefler tutar mı?
Enflasyonda yüzde 5.3 hedefi gerçekleşebilir diye bakarsak bütçenin harcama tarafındaki yüzde 12 artışı da normal kabul edebiliriz. Hem enflasyonu hem de refah payını karşılıyor. Gelir artışında ne olacak da yüzde 12.5 artışa ulaşılacak? Yeni vergiler var mı?
Eğer 2013 referandum ve seçim yılı olacaksa yeni vergi artışlarının gelmesini biz düşük görüyoruz. Yüzde 4 büyüme de düşük alınmış. Çünkü iç tüketimde frenden vazgeçildi. Gaza da basılmaya başlandı. Bu demektir ki, bu yılki ihracat odaklı büyümenin yanına gelecek yıl iç tüketim de eklenecek. Büyüme tek ayaklı değil, iki ayaklı gidecek. Bu çerçevede yüzde 4'ün rahatlıkla aşılabileceğini düşünüyoruz. Büyümeyle dolaylı vergiler de artacağından bütçenin gelir tarafı tutturulabilir.
Yüzde 4'ün üzerinde büyümenin yan etkisini ise cari açığın düşmemesi, hatta artmasıyla yaşarız.

SONUÇ: "Geçmiş geleceğin kökleridir." Herman Milet

Yukarı