Abdurrahman Yıldırım

Yeni bir orta sınıf yaratıyoruz

BABIÂLİ TOPLANTILARI’NDA KONUŞAN AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ:

Babıali Toplantıları'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş "Küresel Medeniyet Krizi ve Çıkış Yolu" konulu bir konuşma yaptı. Sayın Kurtulmuş partinin Ekonomik işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Kendisini ilk kez dinledim. Ekonomiye yaklaşımının temelinde insan ve yeni bir orta sınıfın yaratılması veya güçlendirilmesi olduğunu öğrendim. Bir zamanlar Turgut Özal'ın dilinden düşürmediği ortadirek kelimesini yeniden başka bir siyasetçiden duymaya başladık. Kurtulmuş'a göre Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri gelir adaletsizliği ve bunun düzeltilmesi ile ortaya çıkacak olan yeni orta gelirli sınıfta yine ülkenin en dinamik kesimini oluşturacak. Bu konuda çalışmalar yapılıyor, nihai karara varmadıkları için pek açıklamadı ve yazılmasını da istemedi ama önümüzdeki dönemde açıklanacak ve uygulamaya girecek.
KURTULMUŞ NE DEDİ: Peki Numan Kurtulmuş iki saatlik konuşmasında ne dedi? Mantık sırasına göre şöyle özetlemek mümkün:
■ "Batı medeniyetinde emperyalizm hâkimdir, piyasa ve servet esas alınır. Dünyada yaşanan kriz, son kriz olmayacak. Enerji, gıda, su krizi gibi birtakım yeni krizler gelecek dönemde gündeme gelecek.
■ Dünya artık 1945'lerin dünyası değil. Birleşmiş Milletler'in güçlülerin elini kuvvetlendiren sistemi değişmeli. Bu yapı ciddi biçimde sorgulanıyor dünyada. Daha adil bir yapı kurulmalı. Bir tarafta 5 üyeye karşı diğer taraftaki 195 üyenin söz hakkı yok. Bu olmaz.
■ Son kriz, sadece bir ekonomik kriz değildir. Aynı zamanda kapitalizmin de krizidir. Batı medeniyetine dayalı kapitalizmin, siyasetin ve siyasetle birlikte bir zihniyetin çöküşüdür. Dünya Ticaret Örgütü'nde güçlüler artık eskisi gibi at oynatamayacak. Bu kuruluş eski önemini yitirecek. Etkin bir medeniyet havzasının amiral gemisi olarak Türkiye de bu süreçten etkilendi.
■ Son krizle birlikte neo liberal tezler çökmüştür. Türkiye bunu gördü ve o nedenle de küresel krizden kendini koruyabildi. Türkiye kendi hikâyesini oluşturdu. Biz, bize ait enstrümanları oluşturmalıyız. Bunu  yaparken de serbest piyasa ekonomisi içinde kalmalıyız. O zaman Türkiye'nin ekseni yerine oturur, Türkiye kendine döner.
■ Krizden çıkış ancak yeni bir zihniyet ve yeni bir yapıyla mümkündür. Bu yeni yapı bize göre dört temel sütun üzerine yükselmeli. Birinci sütun, artık "gücün değil hakkın üstün tutulmasıdır." BM'deki yapı değişmeli, silah ve ekonomik gücü elinde bulunduran beş üye her şeye hâkim olmamalıdır. Zayıfların hakkı teslim edilmelidir. İkinci sütun, "insanların eşitliği prensibidir." Üçüncüsü "evrensel doğruları esas almaktır." Sonuncusu da, "ne piyasa, ne siyasa, kainat insan içidir." Almanya'da faişizm ve Rusya'da komünizm büyük kalkınma ve altyapı yatırımlarını gerçekleştirdi. Ama insanı ikinci plana attılar. Her şeyi devlete göre ayarladıkları için de, bittiler. Şimdi de kapitalizm piyasayı ve serveti esas alıyor, insanı ikinci plana itiyor. Bu nedenle mevcüt paradigmayla bu krizden çıkış mümkün değildir. Ancak yeni bir yapı ve yeni bir paradigmayla çıkmak mümkündür.
■ Çıkış noktası bu olmasına karşılık bizim mevcut Anayasa'mız önce insan için değil, devlet içindir. Halk yoktur, insana hiçbir değer verilmemiştir. Eski Türkiye'nin karanlık işlerini tahkim etmek için bir sistem kurmuştur. Eski Türkiye anti demokratiktir. Siyasetçi karar alırken 'asker ne der', 'Amerika ne der' diye düşünürdü. Yeni Türkiye'de 'Türk halkı ne der' diye düşünülüyor.
■ Yeni üretici güçlü orta sınıflar oluşturmak hedefimizdir. Bunun için orta sınıfları güçlendirecek önlemleri alacağız. Güçlendirilmiş ve motivasyonu artmış orta sınıf üretimi ve verimliliği artırır. Bu sınıf 2023'te ihracatın 500 milyar dolara çıkarılmasının da en büyük destekçisi olacaktır."

Yukarı