Advertisement
Abdurrahman Yıldırım

Ekonomide 3x5 modeli

2011 yılında 4 çarpı 10 formülü modaydı. Enflasyon yüzde 10, cari açık milli gelirin yüzde 10'u, büyüme yüzde 10'a yakın ve faizler yüzde 10. Önemli ekonomik veriler yüzde 10 civarında
toplanmıştı. İçinde pozitif olanı büyümenin çift haneli rakama yaklaşmasıydı.
2012 de yumuşak iniş gerçekleştirildi, makro dengeler yeniden kuruldu. Enflasyon yüzde 6.1, cari açığın milli gelire oranı yüzde 6.6 bekleniyor, büyüme yüzde 3 gerçekleşecek gibi ve Hazine faizleri yüzde 6.1'den kapattı yılı. Dünkü Enflasyon Raporu'nu sunarken Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı cari açığın yüzde 6.6'nın altında kalabileceğini söyledi. Haklı da. Çünkü milli gelirin 800 milyar dolara çıkması ve cari açığın 50-51 milyar dolarda kalması bekleniyor. Bu durumda oran yüzde 6.3'e düşer. Bir önceki yıl önemli ekonomik verilerin yüzde 10 da kurulan dengesi geçen yıl yüzde 6'ya çekildi. Büyüme hariç. 4 çarpı 10 dengesi, 3 çarpı 6'ya dönüştü. Üç önemli ekonomik göstergede 4 puanlık veya yüzde 40 iyileşme sağlandı.
BAŞARI KISTASI: Yine dün Erdem Başçı, Merkez Bankası olarak başarı kıstasını 3 çarpı 5 olarak belirledi. Birincisi enflasyon, ikincisi cari açık ve üçüncüsü büyümenin yüzde 5 te gerçekleşmesi halinde kendilerini başarılı sayacaklarını söyledi. Soru üzerine de gelecek yıl cari açığın milli gelire oranının bugünkü sistemle hesaplanması halinde bile yüzde 5'i görebileceğini belirten Başçı şunları söyledi: "Türkiye için düşük enflasyon, büyümeye de, dış dengeye de fayda sağlayacak. Biz enflasyonu yüzde 5'e getirebilirsek, bunun sonucunda büyümenin kendiliğinden yüzde 5'e doğru hızlandığını ve cari dengenin de yüzde 5'e doğru indiğini görebiliriz. Bu, 3 tane 5 oluyor, 5 enflasyon, 5 cari denge ve 5 büyüme." Üç ana ekonomik verinin kesişme noktasının 10'dan 6'ya çekilmesi, sonra da 5'e doğru inmesi, asıl iyileşmenin 2012'de sağlandığına işaret edecek.
CARİ AÇIKTA KALICI DÜŞÜŞ: Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, Erdem Başçı'nın cari açık için rakam verirken "bugünkü hesaplama yöntemi" ile kayıt düşmesi. Çünkü, TÜİK dış ticaret verileri ve cari denge istatistiklerini revize etmeye hazırlanıyor. Yeni sistemde ihracatın ve döviz gelirlerinin daha fazla çıkacağı, net hata ve noksan kaleminin daha düşürüleceği ve açığın daha düşük ve gerçeğe uygun hesaplanacağı belirtiliyor. Yeni revizyonun yürürlüğe girmesiyle cari açık rakamlarında belli ve kalıcı bir düşüş beklenebilir. O zaman bu yıl için yüzde 5'in altına inmek de mümkün olabilir.
SATIŞ SADECE BorsaDA; Erdem Başçı "Bu yıl hedef bağlamında en önemli risk nedir" sorusuna, "finansal piyasalarda belirsizliğin son derece düşük olacağını, asıl risk unsurlarının politika belirsizlikleri ile ilgili olduğunu" söyledi. Son olarak Moody's açıklamasının döviz ve faiz üzerinde etkisi olmadığına dikkat çeken Erdem Başçı, "TL'nin şu anda cari açık veren ülkeler arasında en düşük döviz kuru oynaklığına sahip para birimi" olduğunu belirtti. Nedenini de "Merkez Bankası'nın duruşu" ile açıkladı. Dikkati çeken gelişme ise borsadaki satışlara rağmen faiz ve döviz piyasasında herhangi bir bozulma olmaması. Dışarıda risk iştahı sürüyor. Satış sadece İstanbul Borsası ile sınırlı.

SONUÇ: "Yumuşak olma, ezilirsin; sert olma, kırılırsın." Victor Hugo

 

 

Yukarı