Advertisement

Aralık ayı cari açığının beklenenden düşük çıkması, 2012 yılı cari açığını 50 milyar doların altına, 48.9 milyar dolara indirdi. Bunun beklenen 800 milyar dolarlık 2012 milli gelirine oranı yüzde
6.1 'e geliyor. Bir yılda yüzde 10'dan yüzde 6.1'e inmek, bunu da kriz yaşamadan gerçekleştirmek başlı başına bir başarı. Aynı zamanda ekonominin yumuşak karnını güçlendirmekte, Türkiye riskini azaltmakta, ülke kredi notu artışının önünde duran en önemli engeli aşmakta ciddi bir mesafe alındı.
■ FARK NEREDEN: Ortaya çıkan bu pozitif sonuçtan bir gün sonra TÜİK hazırlıkları yıllar önceden başlayan bir çalışmayı sonuçlandırdı. Cari dengenin bir kolunu oluşturan turizm gelir ve giderini revize eden TÜİK, 2012 yılı turizm gelirini 23.4 milyar dolardan 29.3 milyar dolara çıkardı. 5.9 milyar doları bulan turizm gelir artışına yol açan gelişmelerin başında paket turdan 2.2 milyar dolarlık artış geliyor. "Paket turlardan Türkiye'ye kalan gelir oranı" anket yoluyla belirleniyor. Bu daha önce yüzde 40 idi, 2012'de yapılan anketle oranın yüzde 54'e çıktığı belirlendi.
İkinci önemli gelir farkını yaratan kalemi ise 3.5 milyar dolarla "uluslararası yerli ulaşım araçları geliri" oluşturuyor. Bu rakam uluslararası ulaşımlarını yerli firmalar ile gerçekleştiren ziyaretçilerin harcamalarından oluşuyor. Buna en iyi örnek olarak transit taşımalardan elde edilen dövizi gösterebiliriz.
■ DÜNYADA 6. SIRADA: 5.5 milyar dolarlık net turizm gelirleri eklendiğinde turizm sektörünün büyüklüğü 30 milyar dolara geliyor. Bu gelir ile Türkiye dünyada 1 2. sıraya yerleşiyor. Daha da önemlisi Türkiye 37 milyon zirayetçi ile dünyada Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya'nın ardından 6. sıraya yükseldi.
Turist sayısı ile turizm geliri arasında sıralama farkı ise turist başına harcamanın düşük olmasından kaynaklanıyor. Turist başına harcama dünya ortalaması 1040 dolar iken Türkiye'de revize öncesi 689 dolar, revizyon sonrası 827 dolar. Bu rakamlar da son 10 yılın ortalaması. Revize edilmesine karşılık Türkiye'ye gelen turistler dünya ortalamasının yüzde 20 daha altında harcama yapıyor.
■ CARİ AÇIK % 5.8'E İNDİ: Turizm istatistiklerinde yapılan bu revizyonun cari açığı 2.2 milyar dolar daha azaltıcı etkisi olacak. 48.9 milyar dolarlık yıllık cari açık 46.7 milyar dolara, milli gelire oranı da yüzde 5.8'e inecek. Cari açık sorunu biraz daha hafifleyecek.
Bir revizyon hazırlığı da dış ticarette yapılıyor. İthalat rakamlarının olduğundan büyük, ihracat rakamlarının düşük kaldığından hareketle yapılan bu çalışma dış ticaret açığını azaltabilir. Gelecek yılbaşına açıklanması beklenen bu revizyonla yüzde 5.8'lik cari açık rakamının daha aşağılara çekildiğini görebiliriz. Yüzde 4'lü düzeyler zaten IMF tarafından da sürdürülebilir diye kabul edilen seviyeler. Cari açıkta sürdürülebilir düzeyi yakalamak son bir gayrete kaldı gibi.

■ SONUÇ: "Sonuna dek çaba gösterin, hiçbir şey o kadar zor değildir." Robert Herrick

Kapat