Abdurrahman Yıldırım

Kentlere ekonomik konsey geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuşun kent konseyleri projesi hayata geçiyor. Sosyal ve ekonomik konsey gibi çalışacak ve İstanbul ile Ankara dışındaki 80 ilde kurulacak kent konseylerinin adı kent ekonomileri Forumu olacak.
İstanbul'da ekonomi yazarları ile buluşan AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Mart'tan itibaren izleyen 1.5 ayda kent konseylerinin toplanacağını, kentin ekonomik ve sosyal sorunlarının çeşitli taraflarca dile getirileceğini, bunun rapor haline getirilerek Ankara'ya gönderileceğini söyledi. Burada raporların kendisinin başında bulunduğu Ekonomi İşleri Başkanlığı'nda ele alınacağını, inceleneceğini, ilgililerce görüşüleceğini ve çözüm üretileceğini belirten Numan Kurtulmuş, her ildeki toplantıların yılda iki kez düzenli yapılacağını kaydetti.
KONSEY NASIL ÇALIŞACAK: Numan Kurtulmuş kent konseyleri hakkında şu bilgileri verdi:
■ Kent Ekonomileri Forumu gönüllü, katılımcı, sivil ve istişari olacak. İşi resmiyete dökmemek için valiler bu toplantılara katılmayacak. Belediye başkanı, ilin milletvekilleri, oda başkanları, esnaf temsilcileri, sendikalar, iş dünyası temsilcileri, tüketici dernekleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, ekonomi ile ilgili gençlik ve kadın dernekleri bu foruma çağrılacak. Burada görüş, öneri ve eleştirilerini söyleyecekler. Toplantıyı AK Parti İl Başkanı organize edecek ama başkanlık etmeyecek. Toplantı il binaları dışında gerçekleştirilecek. Buraya, belediye başkanı da, diğer partilerin il milletvekilleri de çağrılacak. Muhalefet de konuşacak. Ola ki doğruyu söylüyordur.
■ Bu toplantılarda illerin güçlü ve zayıf yönleri, stratejik öncelikleri, kendi öz yeteneklerinin, yereldeki enerjinin açığa çıkarılması ve harekete geçirilmesi hedefleniyor. Biz bu toplantıların ayrı bir vakıf altında örgütlenmesi ve yapılmasını da tartıştık. Ama o zaman da birçok vakıftan biri olacaktık. Burada il başkanının fonksiyonu koordinatörlükle sınırlı ama aynı zamanda iktidar partisini işin içine çekmesinin de avantajı olacağını gördük.
■ Toplantıda hükümet desteklerinin etki analizi yapılacak, kent ekonomisiyle ilgili durum raporu hazırlanacak. Yapılan eleştiri, öneri ve sorunlar raporlanacak. Bu rapor katılımcılara gönderilecek, varsa ekleme ve çıkarmalar yapıldıktan sonra Ankara'ya gönderilecek. Biz de ilgili taraflara ileteceğiz ve işin takibini yapacağız.
■ Buradaki kıstasımız kentlerin gerçekleştirilebilir taleplerinin karşılanması, makul fikir ve tekliflerinin parti politikaları haline getirilmesi olacak. Toplantıların bir başka amacı da her ildeki nitelikli insan kaynakları ağının geliştirilmesi olacak. İllerin kendi farkındalıklarının ve kent vizyonlarının oluşturulması da amaçlarımız arasında.
■ Kent konseyleri ile yereli ve reel sektörü güçlendirirken aynı zamanda yeni bir müteşebbis dalgası ortaya çıkaracağız. Orta direği yeniden güçlendireceğiz. Sosyal yardımlarla değil, onu zaten gayet iyi yapıyoruz, alt gelir gruplarının alım gücünü artırarak bunu yapacağız. Bunlarla da 2023 hedeflerine ulaşmak daha mümkün hale gelecek.
İLLERİN İSTEĞİ BELİRLEYİCİ: Yerelleşmeyi, yerel potansiyelleri genele taşımayı, illere yatırımı teşvik etmeyi amaçlayan kalkınma ajansları örneği şimdiye kadar pek de iyi çalışmadı. Bunun ana nedenlerinden biri ajansların ekonomik olanaklarının sınırlı kalması, sadece proje hazırlayan boyutta kalması. İkinci nedeni de, valilerin başkanlığında bazı illerde resmi bir kuruma doğru dönüştüğü eleştirileri yapılıyor. Şimdi ortaya atılan kent konseyleri gönüllü ve sivil olacak. Bu konseyler en azından kalkınma ajanslarına bütçeden daha fazla kaynak ayrılmasını savunur ve bunu sağlayabilirlerse bu bile yeter. Gerisi illerin veya yerelin bu işe ne kadar istekli olduğuna bağlı olacak.

Yukarı