Advertisement
Abdurrahman Yıldırım

Her üç kişiden biri çalışıyor

2012'ye ait istihdam rakamları açıklandı. Görünen o ki, 2001 krizi sonrasının en iyi verileri çıktı ortaya.
■ Çünkü işsizlik oranı yüzde 9.2 ile 2001'den bu yana en düşük düzeyine indi. Tabloda izlenebileceği gibi, işsizlik 2009 yılında yüzde 14'e kadar çıkmıştı. Üç yılda işsizlikte 4.8 puanlık düşüşle dünyada işsizliği en hızlı düşüren ülkelerin başında geliyoruz.
■ Son bir yılda 711 bin yeni istihdam yaratıldı. İşgücü artışı ise 614 bin oldu ve stok işsizlik 97 bin azalarak 2.5 milyon kişiye düştü. İşgücüne katılım oranı da 1996'dan sonra ilk kez yüzde 50 düzeyine yükseldi.
■ Kentlerdeki işsizliği yansıtan tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11.5 ile son 10 yılın en alt düzeyine indi. Bu oran da 2009 yılında yüzde 17.4'e kadar çıkmıştı. Buradaki üç yıllık iyileşme 5.9 ile yüksek bir düzeyde gerçekleşti.
■ En fazla iyileşme gençlerin istihdamında sağlandı. 15-24 yaş arasını kapsayan gençler arasındaki işsizlik üç yıl önce yüzde 25.3'ten yüzde 17.5'e indi, 7.8 puanlık iyileşme meydana geldi.
Son bir yılda veya son yıllarda verilerde sağlanan bu gelişmelere karşılık madalyonun ikinci yüzü o kadar parlak değil. Çünkü, işgücüne katılım oranı son yıllarda yükselmekle birlikte hâlâ yüzde 50 düzeyinde ve gelişmiş ülkelerin çok altında. Çalışan 24.8 milyon kişiye karşılık toplam kurumsal olmayan nüfus 73.6 milyon kişi. Çalışanların kurumsal olmayan nüfusa oranı hâlâ üçte bir düzeyinde. Tablo, bunun yüzde 33.7 ile 2000'den bu yana en yüksek düzeyine çıktığını gösteriyor. Daha fazla insan çalışıyor, daha az sayıda insana bakıyor. Ama oran hâlâ bir kişinin çalışmasına karşılık iki kişinin çalışmaması üzerine kurulu. Her üç kişiden biri çalışıyor veya haneye gelir getiriyor. Bu da işsizlikte hâlâ almamız gereken çok yol olduğunu söylüyor bize.
BÜYÜME VE İSTİHDAM: 2012 yılı rakamlarından benim anlam veremediğim durum ise iç tüketimin büyüyemediği ve bunun ticarete yansıdığı bir yılda, büyümenin tümünün ihracat kaynaklı gerçekleşmesine karşılık istihdamda iyileşmenin sürmesi. Hatta istihdamdaki iyileşmenin en büyük kısmının hizmetler sektöründen gelmesi. İç tüketim büyümesinin sıfır olduğu bir yılda 711 bin kişilik istihdam artışının 680 bini hizmetler sektöründen geliyor. Ne oldu da yumuşak inişin gerçekleştiği bir yılda istihdam böylesine yükseldi, işverenler insafa mı geldi.

SONUÇ: "İş becerenin aş kotaranın." Türk atasözü

 

Yukarı