Abdurrahman Yıldırım

İşte değirmenin suyu buradan

Asgari ücretten vergi alınmaması benimsendi. Yakında herhalde yasalaşır. Yılık maliyeti 4 milyar lira kadar. Sağlık harcamaları, sosyal yardımlar, kamu altyapı yatırımları, kısaca kamu harcamaları ve sosyal transferler giderek büyüyor. Bütün bunlar aynı zamanda bütçe açıklarının daraltıldığı ve kamu borç stokunun milli gelire oranının düşürüldüğü bir dönemde yapılıyor. Bu nasıl oluyor?
İşin püf noktası burası zaten. Bütçe açığı daraltılmadan, kamu borcu düşürülmeden bunlar yapılamazdı. Kamunun finansman kapasitesi bütünüyle borçlanma tarafına tahsis edilmek zorunda kalınırdı.
RAKAMLARIN SÖYLEDİĞİ: Aslında rakamlar bu tabloyu bir güzel ortaya koyuyor. Hazine 2014 yılı finansman programını yeni açıkladı. Biz de her yıl bu verileri TL'den aynı dönemin ortalama kurundan dolara çevirerek izleriz. Bu yıl da aynısını yaptık. Önce elde ettiğimiz sonuçları aktaralım.
■ 2014 yılında Hazine 89.2 milyar dolarlık iç ve dış borç ödemesi yapacak. Bunun 79 milyar doları iç, 10.2 milyar doları dış borçtan oluşuyor.
■ Ödemeler için Hazine 2014 yılında 67.9 milyar dolar iç, 7.5 milyar dolar dış borçlanmaya gidecek. Özelleştirme, 2B arazisi satışı, TMSF'den aktarılacak kaynak olmak üzere toplam 18.8 milyar dolarlık da gelir bekliyor. Toplamda da 89.2 milyar dolara ulaşıyor.
■ Sonuçta Hazine bu yıl yüzde 85.1 olan iç borç çevirme rasyosunu gelecek yıl yüzde 86'da tutacak. Ödediği borcun yüzde 86'sı kadar yeniden borçlanmaya gidecek ve borçlar azalmaya, milli gelir içinde küçülmeye devam edecek. Vade daha uzayacak. 2011 'de 44.7 ay olan vade, 2012'de 60.8'aya, 2013 yılı 9 aylık dönemde 74.1 aya yani 6 yıla çıktı.
■ Yapılacak 79 milyar dolarlık iç borç itfasına karşılık, yeniden 67.9 milyar dolarlık borçlanmaya gidilecek. Piyasaya bırakılacak miktar 11.1 milyar dolar. 89.2 milyar dolarlık toplam borç ödemesi de 2002 yılı ile aynı ve 2012 yılındaki 80.1 milyar dolarlık rakamdan sonra en düşüğü. Yani Hazine seçim yılı 2014'te oldukça rahat.
■ 2014 yılında yapılacak 89.2 milyar dolarlık borç ödemesinin tahmin edilen 867.3 milyar dolarlık milli gelire oranı ise yüzde 10.3'e düştü. Bu da 2001'den bu yana en düşük oran. 10 yıl önce, yani 2004'te 129.3 milyar dolarlık borç geri ödemesinin milli gelire oranı yüzde 33.1 gibi yüksek bir düzeydeydi. Bir yıl içinde çevrilen borçlar, milli gelirin üçte birine ulaşmıştı.
BÜYÜK HESAP: Aynı oranda bir borcu çevirmeye devam etseydik, 2014'te 286 milyar dolarlık ödeme yapılacaktı. Böyle bir tablo devam etseydi, ekonomik faaliyetler, varsa yoksa borç al, borç öde şeklinde olacaktı. Her şey kamu borçlanmasına ve borç geri ödemesine göre ayarlanacaktı. 2000'li
yıllarda kamu borcunun azaltılmasının Türkiye'ye böyle bir faydası oldu. Bütçe açığı sorunu yaratmadan reel ekonomik faaliyetlere ve sosyal harcamalara artık kaynak ayrılabiliyor. 286 milyar yerine 89.2 milyar dolar borç ödemenin ödülü bu. Hesap gayet açık ve büyük değil mi? Değirmenin suyu buradan.

SONUÇ: "Özen yoksa ödül de yoktur." Alman sözü

 

 

Yukarı