Abdurrahman Yıldırım

Üretimden başka çare yok

'SON 12 YILDA ÜRETMEDEN KALKINMA MODELİ UYGULADIK'

Geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Recai Berber son 10 yılda toplanan1.4 milyar dolarlık verginin, bir önceki 10 yıla göre 6 kat artış kaydettiğini, bunun çok yüksek olduğunu belirterek, “Yüzde 18 olan KDV’de indirim yapacağız” dedi. En azından yatırım ve üretim ortamını bozan, maliyetleri yükselten bazı vergilerin ayıklanması ve oranının düşürülmesi elbette çok yararlı olur. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomik İşler Sorumlusu Numan Kurtulmuş da, geçmiş 12 yılda küresel imkânları da kullanarak makro dengelerin kurulduğunu, bu sırada dışarıdan alınan kaynaklarla üretimden daha çok tüketime ağırlık verildiğini belirterek “Artık Türkiye’nin öncelikleri değişti. Geçmiş 12 yılda küresel imkânlarla makro dengeleri başarıyla kurduk. Şimdi mikro reformları yaparak yeni bir faza geçmemiz lazım. Yeni dönemde yeni bir büyüme modeline ihtiyacımız var” dedi. İki yetkili ismin açıklamaları ve atılan bazı adımlar, ekonomide yeni bir dönüşüme doğru adım atılmakta olduğunu gösteriyor.
Yeni bir büyüme modeline ihtiyaç olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş şunları söyledi: “Geçmiş 12 yılda küresel imkânların da elvermesiyle makro dengeleri kurduk. Yüksek faiz vermek buraya küresel sermayeyi çekmeye yarıyor. Ama gelen kaynakları nerede kullandığımıza da bakmamız lazım. Gökdelenlere, evlere ve tüketici kredisine yatırdık. Ümraniye’nin arkalarında bile 1 milyon liraya daire satılıyor. Üretmeden kalkınma modeli uyguladık. Ama artık Türkiye’nin öncelikleri değişti. Şimdi derin bir paradigma değişimiyle üretime, istihdama yönelmeli, küresel anlamda rekabet gücümüzü artırmalıyız. Emek, enerji ve altyapı eksikliklerimizi gidermeliyiz. Bizim önümüzdeki dönem ihracata ve katma değeri yüksek sanayi ürünlerini üretmeye ihtiyacımız var. Bunun için daha düşük faiz vermeli, tasarruf eksikliğini gidermeliyiz. Verimlilik ve rekabetçiliği de geliştirmeliyiz. Yoksa tek başına enflasyonu düşürmenin bir anlamı yok. Mezarlıkta da enflasyon sıfır. Bir işe yarıyor mu? Türkiye’nin üretimden başka çaresi yoktur. Mecburen buraya doğru gidecek. Yoksa daha sistemik krizlerle karşı karşıya kalırız.”

 

Son 10 yılda paralar en çok hangi alanlara gitti?

Numan Kurtulmuş mayıs ayında Afyon’da AK Partili milletvekilleri ile paylaştığı “Yeni Türkiye’nin Geleceği, Ekonomi-Politik Vizyon” başlıklı sunumunu İstanbul’da ekonomi köşe yazarlarıyla da tartışmaya açtı. Kurtulmuş, Başbakan’ın da beğendiğini belirttiği sunumda şu noktalara dikkat çekti:
■ 2023 büyük dönüşüm ve transformasyon sürecinin başarıya ulaşması için zihniyet değişiminin şart olduğunu belirten Kurtulmuş, Kürt, Kıbrıs ve Ermeni sorununun çözümünde zihniyet bariyerlerinin aşılması gerektiğini vurguladı.
■ Numan Kurtulmuş, güçler ayrılığı yerine güçler parçalanmasını ortaya koymasından, Kürk sorununun çözümünden ve Cumhurbaşkanı’nın seçilmiş olacağından dolayı Anayasa’nın hızla değiştirilmesine doğru gidildiğini anlattı.
■ Sunumda yer alan bir tablo 2002 ve 2012 yıllarında iktisadi faaliyet kollarının milli gelirdeki payını ve kredilerin sektörel dağılımını karşılaştırıyor. Milli gelir içinde tarım ve imalat sanayiinin payının azalmasına karşılık konut sahipliği, gayrimenkul ve eğitimin payı büyüdü.
■ Kredilerde en büyük sıçramayı konut ve tüketici kredisi ile kredi kartları aldı. Toptan ve perakende ticaretin de kredi pastasındaki payı yüzde 8’den 12’ye çıktı. Payı azalanlar sanayi ve tarım sektörleri. ■ Numan Kurtulmuş da bu tabloya dayanarak dışarıdan gelen kaynağın konut, inşaat, gayrimenkul ve tüketim gibi verimsiz alanlara gittiğini, reel ekonominin ve üretimin bu kaynaktan yeterince pay alamadığını savunuyor.

 

 

Yukarı