Abdurrahman Yıldırım

Vergi toplamada güneş rüzgâr taktiği

 

Vergi barışından yararlanmak için 20 gün kaldı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı “6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununu”nu iyi anlatabilmek için, mükellefe doğru elini uzatmış sevimli bir güneşi afiş olarak kullanıyor. Gelir İdaresi’ni temsil eden güneş, kravatı boynundan çıkarmamış olsa da, afişte sıcak ve dostane görünüyor. Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, bir kısım köşe yazarına kanunla ilgili bilgi verirken işin felsefi boyutuna da taştı. La Fontaine’in bir hikâyesine atıfta bulunan Adnan Ertürk şunları söyledi:

“Güneş ile rüzgâr yarışa girmişler. Sen mi güçlüsün ben mi, diye. En sonunda rüzgar o sırada yoldan geçen bir adamı göstermiş. ‘Omuzunda pelerin olan şu adamı görüyor musun’ demiş; ‘Ben öyle bir eserim ki, o pelerini sırtından çekip alırım.’ Sonra da başlamış esmeye. Estikçe esmiş, adam da rüzgâr estikçe pelerinine sarıldıkça sarılmış. Ne kadar sert esse de rüzgâr pelerini çıkarttırmayı başaramamış adama. Sonunda yorulmuş ve pes etmiş. Sıra kendisine geldiğinde güneş yavaş yavaş yüzünü göstermiş, ortamı iyice ısıtmış. Adam da bakmış ki, güneş iyice göründü, terlemeye başlamış, önce pelerini gevşetmiş, sonra da ihtiyaç kalmadığı için tamamen çıkarmış...”

Bu hikâyenin ardından salondaki afişe dönen Adnan Ertürk afişte insana gülümseyen ve Gelir İdaresi amblemli kravatı olan güneşi göstererek sloganları okudu:

-Maliye’ye borcunuz mu var? Gelin yapılandıralım. Gelin barışalım.

-Peşin ödeyin, kazançlı çıkın...

Bu afişin ve Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk’ün sözlerinden yeniden yapılandırmayla mükelleflere pozitif yaklaşılacağı, rüzgâr gibi değil güneş gibi davranılacağı sonucunu çıkartıyoruz. Tahsilat için sadece denetimin gücüne yaslanılmayacak. Mükellefin gönül rızasıyla vergi yükümlülüğünü yerine getirmesi, geciken borcu için yapılandırma fırsatlarından yararlanması teşvik edilecek. Bunun için de son tarih 31 Ekim 2016.

YAPILANDIRMANIN DETAYLARI

6736 sayılı Kanun’a göre 19 Ağustos 2016‘ya kadar kesinleşmiş vergi, resim, harçlar ve bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi, trafik cezaları yeniden yapılandırılıyor. Köprü ve otoyollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da kapsanıyor. Seçim, nüfus ve askerlik para cezaları, öğrencilerin Yurt-Kur’a olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yeniden yapılandırmada yer alıyor. Tarım ve turizm başta olmak üzere işgal edilen araziler için ödenmesi gereken harçları kapsayan ecrimisiller, tahsili gereken destekleme ödemeleri gibi çok sayıda alacak yapılandırılacak.

Halen gecikme zammı ve gecikme faizi aylık yüzde 1.40, yıllık ise 16.80. Üretici fiyatlarına endekslendiğinde ödenecek faiz bunun üçte biri. Peşin ödeme tercih edilirse ödenecek faizin yüzde 15’ine düşülüyor.

İhtilaflı ya da dava açma süresi geçmemiş olanlar da kapsam içinde.

İşletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar rayiç bedel üzerinden kayıtlara alınabilecek.

Eczaneler, kayıtlarında yer aldığı halde fiili olarak işletmede bulunmayan ilaçlar için düzenleyecekleri faturada ilaçların maliyet bedeli üzerinden yüzde 4 KDV hesaplayarak beyan edecek ve ödeyecekler.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar gerçek duruma uygun hale getirilebilecek. Düzeltilen tutarlar 30 Kasım’da beyan edilecek ve yüzde 3 vergi aynı sürede ödenecek.

 

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk (Ortada), Yardımcısı Ayşe Diblay ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını anlattılar. Yeniden yapılandırmayla ilgili geçmişte 2003’te çıkarılan 4811 kanunla 4.5 milyar, 2011’deki 6111 sayılı kanunla 26.7 milyar lira gelir toplandı.

BARIŞ MÜKELLEF LEHİNE

Gelir İdaresi yöneticilerinin verdiği bilgilere göre vergi barışının bazı detayları şöyle:

Başvurular 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılacak. İlk taksit 30 Kasım 2016’da ödenecek. Taksitle ödeme yapmayı tercih edeceklerin mutlaka dikkat etmesi gereken nokta ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şartı. Çünkü, bu şart yerine getirilmezse yararlanma hakkı kaybediliyor.

Ödemelerde 6, 9, 12, 18 taksit mümkün. Taksit aralığı 2 ay. Dolayısıyla 18 taksit, borcu 36 aya yayıyor.

Ayrıca, yılda iki kez “taksit atlama” kolaylığı var. Ancak bu hak, bu yıl için geçerli değil. 2017’de kullanılabilecek.

Mükellefler, borçlarını yapılandırdığında herhangi bir teminat göstermeyecek. Ancak daha önce uygulanan bir haciz varsa bu hacizler ödemeler oranında kaldırılacak. Ayrıca, yapılandırılmış borçlar için vergi borcu bulunmadığını gösterir yazıyı alacaklar. Aracın fenni muayenesi yapılabilecek.

Ödemeleri, vergi dairesine, yetkili bankalara, internet üzerinden ve kredi kartıyla da yapmak mümkün.

TRAFİK CEZALARI BARIŞA DAHİL

6736 sayılı Kanun’un trafik cezası borçlarının yeniden yapılandırılmasında getirdiği kolaylığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay şöyle örnekledi: “2013 yılında yazılan 166 liralık trafik cezası ödenmeyince gecikme faiziyle 473 lirayı bulur. Çünkü, 307 lira faiz eklenir. Borcun sahibi, yeniden yapılandırmaya başvurursa, borcu 196 liraya iniyor, taksit de yapılıyor. Peşin ödemede borç 181 liraya düşüyor.” Yeniden yapılandırma şirketlere de nefes aldıracak. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, “Yeniden yapılandırma, sıkıntıda olan şirkete en azından Maliye cephesinde zaman kazandırır. ‘Zaten ödeme gücüm yok’ deyip, bu kanunun getirdiği kolaylıktan yararlanmayan, daha sonra kanuni takip ve hacizlerle karşı karşıya kalır” dedi.

Yukarı