Advertisement
Abdurrahman Yıldırım

Vergi gelirleri 'Ocakta ithalat düştü' diyor

Ocak ayı bütçe verileri birkaç yönden önemli bilgiler içeriyor.
■ Biri, yıllar sonra yeni yıla bütçe fazlası vererek başlamak. Ocak ayında bütçe 1 milyar lira fazla verdi. Bütçe kalemleri içinde en çarpıcı artış da burada gerçekleşmiş. Seçim yılında
böyle bir başlangıç ise bütçenin performansı oynaklığa yol açabilir. Yıl ortasına doğru seçimin etkisiyle açılma, yılın ikinci yarısında yeniden toparlanma en muhtemel senaryo gibi.
■ İkinci önemli gelişme ise vergi gelirlerinin yüzde 14.2 artması. Bu gelirler içinde yurtiçinde alınan KDV'nin yüzde 21.9, özel tüketim vergisinin yüzde 18.2 artması iç talepteki canlılığın olanca hızıyla devam ettiğinin teyidi. Aralık ayındaki canlılık ve yüksek artışlar ocak ayında da aynen devam ediyor demek. Bu bizi, yılın ilk çeyreğinde yüksek oranlı bir milli gelir artışıyla karşı karşıya bırakabilir.
■ Bütçe verilerindeki en önemli enformasyon ise ithalde alınan KDV'nin düşmesi. İç talep bu denli canlıyken, dahilde alınan KDV ve ÖTV artışları yüzde 20'yi bulurken ithalde alınan KDV geçen yılın ocak ayına göre yüzde 5.1 azalmış. 2.7 milyar liralık gelir 2.5 milyara inmiş. Bu bize ithalatın ocak ayında hız kestiğini ve azaldığını düşündürüyor.
Şubat ayı sonunda resmi veriler açıklandığında ocak ayı dış ticaret açığında daha büyük bir daralmayı görebiliriz. Çünkü ihracat ocak ayında yüzde 22.6 düzeyinde artmıştı. Bir yandan ihracatın yüzde 22.6 artması diğer yanda ithalatın yerinde sayması veya gerilemesi, dış ticarette keskin bir düşüşü beraberinde getirebilir.
■ Durum böyleyse Merkez Bankası'nın kısa vadeli belirsizlik yaratarak döviz kurunun düzeyini yükseltmesi ve çok kısa vadeli sıcak parayı yollaması işe yaramış. Aralık ayında TL'ye karşı dolar yüzde 4, Euro 6.28 arttı. Bir dolar ve bir Euro'dan oluşan döviz sepetinin artışı yüzde 5.3 oldu. Kurdaki bu değişim veya yükselme yanında uygulanmakta olan yeni para politikalarının henüz anlaşılmaması nedeniyle ithalatta belli bir hız kesme veya erteleme eğilimi olabilir. Ancak ne olursa olsun yeni para politikasının hedefi cari açığı düşürmekse bunun en etkili yolunun da ithalat artışını frenlemekten geçtiği bir gerçek. Kurların yükselen seviyesi veya öngörülemezliği de işe yaramış görünüyor.


Faiz indirimi buraya kadar mı?
Merkez Bankası yeni para politikasını uygulamada beklemeye geçti. Dünkü kararıyla faizi değiştirmedi ve zorunlu karşılıkları artırmadı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Davos'a giderken yaptığı açıklamaların çerçevesinden şaşma olmadı. Ancak ithalatın yükselen kurların etkisiyle hız kesmesi de, verilen durma kararının yerinde olduğunu gösteriyor.
Sıkılaştırmanın devam etmesi ise en çok Hazine faizlerini yukarı çekiyordu. Borçlanma faizlerinin artmasından ise Hazine'nin memnun olduğunu söylemek zor. Üstelik ihale iptali gibi önemli bir olayla karşılaştılar.
Merkez Bankası'nın sıkılaştırmada şimdilik durması piyasa tarafından da pozitif algılandı. Kurun öngörülemez bir şekilde götürülmesi durumunda enflasyonda ortaya çıkan riskleri dikkate alan Merkez Bankası'nın faizi indirmeden zorunlu karşılıkları artırarak yoluna devam etmesi beklenebilir. Yani dünkü durma kararı, faiz indirimi buraya kadar sonucuna da çıkabilir.

SONUÇ: "Selgider kum kalır." Türk atasözü

Yukarı