Advertisement

Seçim yaklaşırken CHP'nin ekonomi politikaları giderek netleşiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, EGD'nin konuğu olarak bu politikaları açıklarken yeni CHP deyimini de kullandı. Seçimde başarı çıtasını yüzde 40 oy almak olarak ortaya koyan Kılıçdaroğlu başarısızlık veya istifasını gerektirecek oran konusuna netlik getirmedi. Ancak gerektiğinde de izzeti ikbal ile çekilebileceğini söyledi. Türkiye'nin sorunlarının siyaset kurumundan kaynaklandığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu "Biz CHP olarak sorun yaratan değil, proje yaratan bir kurum olmak istiyoruz. Bu projelerin ses getirmesi zaman alır. Biz bu seçime projelerimizle katılıyoruz" dedi.

İŞSİZLİK RAKAMLARI: Kendisinin genel başkan olarak günde 16 saat çalıştığını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu "Benden fazla çalışan il başkanı, teşkilat başkanı arıyorum" dedi. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu yüzde 4 lük büyüme ile işsizlik sorununun çözülemeyeceğini, TÜİK'in ise işsizlik rakamlarıyla oynadığını iddia etti. Sorular üzerine de, bu oynamanın, birkaç aylığına çalıştırılan mevsimlik işçilerin devamlı istihdam ediliyor gibi gösterilmesinden kaynaklandığını söyledi.

MEDYAYA SENDİKA: Bu konuların ekonomi medyasında pek yer bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde gazetecilere sendikalı olma mecburiyetini getireceklerini, sendikalı medya çalışanlarının işverene karşı bağımsız duruş sergileyebileceğini kaydetti. "Örgütsüz toplum gelir yaratamaz" diyen Kılıçdaroğlu "Sendikanın olduğu yerde kayıtdışı istihdam olmaz. Kesinlikle ücret sendikacılığını savunmuyoruz. Bu ekonomi, çalışma hayatı ve sendikacılık için tehlikelidir" şeklinde konuştu.

3 ANA EKSENLİ EKONOMİ: Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına göre CHP ekonomi politikalarını üç ana eksen üzerine oturtuyor.
* Bunlardan ilki güçlü sosyal devlet hedefi. Aile sigortası projesi bunun ayaklarından biri. Yoksul ailelere yapılacak aylık 600 liralık yardım reel ekonomiyi de güçlendirecek. Çünkü talep ve harcama etkisi yaratacak. Sıcak paraya ekstra bir vergi getirilmeyecek ama teşvik de edilmeyecek.
* Ekonomi politikalarının oturtulacak ikinci ayağı ise rekabet gücü yaratmak olacak. Bunun için yeni bir teşvik politikası ortaya konulacak. Bölgesel ve şirket bazında teşvik de verilecek.
*Üçüncü ayağı sürdürülebilir büyüme oluşturacak. CHP'nin hedefi 2023'e kadar ortalama yüzde 7 büyüme. Doğu ve Güneydoğu da bu oran yüzde 9 hedeflenecek. Bu bölgelerde özel sektör yatırım yapmazsa kamu yatırımları devreye sokulacak.
 

2023 HEDEFLERİ: Yüzde 7 büyümeyle 2023 te 2.6 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşılacak. Kişi başına gelir 31.500 dolar olacak. Bu da AB gelirinin yüzde 85'ine ulaşacak.
■ İhracat 650, ithalat 750 milyar dolar tahmin ediliyor.
■ Cari açığın milli gelire oranı ise yüzde 2.5 e indirilecek.
■ Her yıl 800 bin kişiye istihdam yaratılacak. Kadınlarda işgücüne katılma oranı yüzde 55 e yükseltilecek. İşsizlik oranı da yüzde 6'ya indirilecek.

 

İktidarla muhalefetin ilk 10 ekonomi hedefi
Bu gelişmeler ile Türkiye 2023'te dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girecek. İddia sahibi Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı. Dolayısıyla ilk 10 ekonomi arasına girme hedefinde iktidar ile anamuhalefet birleşiyor. İktidar daha düşük, muhalefet ise daha yüksek bir oranını hedefliyor. İddialı olmak iyidir, en azından iddiasız olmaktan.
Ancak 2023'te Türkiye'nin dünyanın 10. büyük ekonomi olabilmesi için tek haneli büyüme rakamları yetmez. Tıpkı Çin gibi, çift haneli büyümeyi 10'larca yıl gerçekleştirebilirse ilk 10 a girebilir. Bu arada arkamızdan başka bir ülkenin de atak yapmaması gerekiyor. Çeyrek asırdan beri Türkiye'nin dünya ekonomik büyüklük sıralamasındaki yeri pek değişmedi. Rahmetli Özal'ın bile, "dünyanın ilk beş ekonomisi arasına gireceğiz" dediği yıllarda Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisiydi. Kriz yaşadığımız yıllarda 4-5 basamak kadar gerileyip tekrar aynı sıraya geldik.
Bugün de aynı yerdeyiz. 2023'te ilk 10 için ise tam bir atılım yapmamız gerekiyor. Abartılı bulunan CHP'nin büyüme oranı bile, bu hedefi yakalamaya yetmeyebilir. Sadece bir ya da iki ülkeyi alt edebiliriz. Geçmiş dönem büyüme performansımızla gidersek, 2023'te sıralamadaki yerimizi korumamız bile iyi sonuç olacak. Bundan sonra siyasetçilerin işi daha zor olacak.

SONUÇ: ''Platon dostumdur ama gerçek daha değerli''

Latin atasözü                                                      

 

 

 

Kapat