Advertisement
Abdurrahman Yıldırım

Büyüme de rekor dış açık da

Dün iki veri aynı anda açıklandı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 11 büyüme dünyada bir rekor. Çin'i bile geride bıraktık. Üstelik geçen yılki yüzde 12'lik büyümenin üzerine bunu sağladık. Bunda iç tüketim patlamasının büyük rolü var.
■ Faizler en dipteydi.
■ Enflasyon en düşük düzeydeydi.
■ Hanehalkının finansal servetleri ilk kez bir krizden güçlenerek çıkmıştı. Finansal olmayan varlıklar da en değerli dönemindeydi. Servet etkisi hanehalkını harcama yapmada cesaretlendirdi.

EN PARLAK DÖNEM: Üstelik alınan önlemlerden dolayı kredi kullanımı da tüketim de öne çekildi. Üretim de seçim öncesine hazırlık yaptı. Böylece tüketimde, üretimde, fiyatlarda ve büyümede uzun dönemin en parlak dönemini geçtiğimiz aylarda yaşadık. Dün açıklanan yüzde 11'lik büyüme ve beraberinde mayıs ayına ait 11 milyar dolarlık ihracata kaşılık 21 milyar dolarlık ithalat rakamları böyle bir dönemin sonucu ortaya çıktı.

ALARM DÜZEYİ: Ekonomide yedik, içtik, kudurduk. Artık durulma zamanı. Hem tüketimin ve kredi kullanımının öne çekilmesinden, hem de seçim ortamının artık bitmesinden dolayı. Üstelik tüketimi caydırıcı önlemler de alınmaya başlandı. Fatura ödeme dönemine geldik. Dış ticaret açığında aylık bazda son geldiğimiz aşama artık ihracatın ithalatı karşılama oranının
yüzde 51 düzeyine inmesi oldu. Bu oran Türkiye ekonomisi için alarm düzeyidir. Bakın yukarıda yer alan 2000 yılının verisine. O da yüzde 51. Bakın 1993 yılının verisine, o da yüzde 52. Hemen ertesi yıllarda kriz patlamış.

BU KEZ FARKLI: Bu kez farklı denilebilir. Evet ortam ve ekonomi yapı farklı. Bankacılık sağlam, kamu bütçesi sağlam, borçluluk oranı düşük, enflasyon düşük, küresel koşullar daha kolay dış finansman sağlanmasını olanak veriyor. Bütün bunlara güvenerek devam edebiliriz. Belki aylarca veya yıla varan bir vadede duvara da toslamayız.
Ancak bu durumda da, borç hanemizi kabartırız. Buradaki avantajlı konumumuzu yitiririz.
Üstelik ne için? Cari harcamalar, döviz kazanmayan yatırımlar veya tüketim için. Yüksek kamu borcunun ne anlama geldiğini ise en iyi bizlerin bilmesi gerekir. Henüz üzerinden 10 yıl geçti. Bu beladan daha yeni kurtulduk.
Borç krizinden 10 yılda kurtulabiliyoruz. Cari açık için önlem almaz ve bat çık yaparsak bu yaklaşık bir yılı alıyor. İlk kez köklü önlemleri yürürlüğe koyarsak da, kalıcı kurtuluşun yolunu bulacağız ama bu belki birkaç yılımızı alacak. Ülke olarak çıkarımız en son seçenekte. Ama kararı da siyasetçi kendi açısından ve kendi çıkarına göre verecek.

SONUÇ: "Ben nice sıkıntılar ve acılar çektim. Fakat insanlara muhtaç olmaktan

Yukarı