Abdurrahman Yıldırım

İşsizlikte azalma döneminin sonu

2007'den sonra 2011 de genel seçim yılıydı. Temmuz 2007'de işsizlik oranı yüzde 8.8'e düşerek 2001 sonrasının en iyi rakamını gördü. Yukarıda yer alan tablodan izlenebileceği gibi, işsizlikteki gerilemeye bağlı olarak istihdam oranı da yüzde 45.2'ye çıktı. İşgücüne katılım da yüzde 49.5 ile son yılların tepe noktasına yükseldi. İstihdamda yaşanan bu iyileşmede son yıllarda gerçekleştirilen yüksek büyüme oranları etkiliydi.
Ancak seçim sonrasında işsizliğin hemen yükseldiğini, temmuz ayındaki seçimin ardından ağustosla birlikte kötüye gidişin başladığını görüyoruz. Öyle ki 2007 yıl sonuna gelindiğinde yılın ilk yarısında sağlanan iyileşme geri verilmişti. 2008 ve 2009 küresel krizinin etkisiyle işsizlik aylık bazda yüzde 16.1 'e kadar tırmandı. Şubat 2009 sonrasında ise genel bir iyileşmeye doğru gidildi.

EN DÜŞÜĞÜ SEÇİMDE: Böyle bir eğilim içinde Haziran 2011 genel seçimleri yapıldı. Haziran ayı istihdam verileri de dün yayımlandı. Gördük ki, seçim ayında işsizlik son yılların en düşük düzeyine inmiş. İstihdam edilenlerin sayısı, işgücüne katılım en yüksek düzeye çıkmış. haziranda istihdam edilenlerin sayısı 24.9 milyon kişiye, işgücüne katılım oranı yüzde 51.5 ile 2001 sonrasının en yükseğine, istihdam oranı da yüzde 46.5 ile en yükseğine çıktı. İşsiz sayısı 2.5 milyon ile en düşük, işsizlik oranı da yüzde 9.2'ye inerek 2007 sonrasının en düşüğüne indi. 2007 seçimleri sonrasının en iyi rakamları yakalanmış ki, bu da son seçimlerde hükümetin hedefi tam 12 den vurduğuna işaret ediyor.
İki seçim yılının ikisi de işsizlikte net bir azalma olduğunu ortaya koyuyor.

YÜKSEK BÜYÜME ETKİSİ: Ancak işsizlikte sağlanan iyileşme 2007 seçim sonrasında geri verilmiş. Bu da bize seçim yıllarında istihdamın önce iyileştiğini sonra kötüleştiğini, madalyonun iki yüzlü olduğunu gösteriyor.
2011 yılı ilk yarıda da işsizlik 11.4'ten 9.2'ye endi. 2.2 puan düştü. Bu kadar kısa sürede böylesine bir iyileşme sürdürülemez bir iyileşme elbette. Zaten bunun bir miktarı mevsimsellikten geliyor. Ama bir bölüm iyileşmenin gerisinde de, yüksek ekonomik büyüme ve seçim etkisi var.

YENİDEN ARTIŞ DÖNEMİ: Seçim de geride bırakıldığına göre işsizlik bundan sonra artmaya başlar mı? 2007 seçimlerinde seçim öncesinde sağlanan 1.7 puanlık iyileşme seçim sonrasında 1.8 puan olarak geri verildi. Bu yıl da aynısı yaşanır mı? Aynı oranda olmasa bile benzer bir şekli tekrarlanabilir. Çünkü seçim sonrası ekonomik koşullar benzer. Hem mevsimsel etkiler devreye girecek, hem de küresel koşullar iyi değil. Bu nedenle 2011 yılının ilk yarısında ve seçim öncesinde sağlanan 2.2 puanlık iyileşmenin bir bölümü geri verilebilir. İşsizlik yılın ikinci yarısında yeniden yükselmeye başlayabilir. Fakat bu kez artış hızı daha yavaş olacak gibi. Çünkü hem ekonomideki iniş daha yumuşak, hem de özel sektör çalışanlardan tasarruf etmeyi bu kez ön planda tutmayabilir.

SONUÇ: "Bana istediğimi ver, sen de istediğini alırsın." Adam Smith

Yukarı