Advertisement
Abdurrahman Yıldırım

Türkiye'nin ayrışması neden pozitif olur?

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporu yayımlandı. Dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminler revize edildi.
■ Büyüme oranları son gelişmelerin işaret ettiği gibi, düşürüldü. Bu yıl için yüzde 0.3 ve gelecek yıl yüzde 0.5 indirim yapıldı. Dünya ekonomisi 2011 ve 2012 yılında yüzde 4 büyüyecek. Bu yıl için gelişmişlerin büyümesi yüzde 1.6, gelişenlerin yüzde 6.4 düzeyini bulacak. 2012 için aynı rakamlar yüzde 1.9'a karşı 6.1.
■ Gelişmiş ekonomilerde bu yıl yüzde 2.6, gelecek yıl yüzde 1.4 enflasyon bekleniyor. Dünyada bir enflasyon tehlikesi beklenmiyor.
■ Ortalama petrol fiyatında da 3-5 dolarlık indirim var. Bu yılki petrol fiyatı 103.2 ve gelecek yılki 100 dolar tahmin edilmiş.

DÜNYA KÖTÜ BİZ İYİ: IMF raporunda Türkiye ye ilişkin verilerde de revizyona gidildi. Buna ilişkin veriler yukarıdaki tabloda yer alıyor. Büyüme oranı düşürülmüş, enflasyon artırılmış. Milli gelir düşük hesap edildiği için, diğer verilerde de bozulmalar olmuş. Bu açıdan IMF'nin Türkiye ile ilgili tahminleri tutarsız. Bu yıl 763 milyar dolarlık bir milli gelir koymuşlar ama bu rakam yıl ortası itibarıyla aşıldı zaten. Yılın üçüncü çeyreğinde belli bir büyüme zaten var. Yılı yüzde 6.6' nın üzerinde tamamlama ihtimali güçlü. Hele gelecek yıl büyümenin yüzde 2.2 düşeceği öngörüsüne hiç katılmıyoruz.
■ Birincisi Türkiye'nin ölçüsü yoktur. Büyüdü mü yüzde 5 in üzerinde büyür. Kötüye gidiş oldu mu yüzde 5 küçülür. Ortası yok. Örnek son küresel kriz.
■ Kaldı ki, IMF tahminlerinin ortaya koyduğu gibi, bu kez ülkeler büyümede birbirinden ayrışacak. 2008'de bu çok tartışıldı ama pek gerçekleşmedi. IMF verilerine göre 2009 da gelişmiş ülkeler yüzde 3.7 daralırken gelişmekte olan ülkeler yüzde 2.8 büyüdü. Rakamın pozitif kalmasında Çin ve Hindistan' ın yüksek büyümesinin katkısı büyük. Bu kez gelişmiş ekonomiler küçülecekse gelişmekte olan ülkeler ayakta kalacak. Ayrışma krizin ikinci ayağında gerçekleşebilir. Yani krizin ikinci ayağı bazı ülkeler için var, bazıları için yok.
■ Gelişmiş ülkelerin resesyona girmesinde kamu borçları, bütçe açıkları ve banka sorunları etkili olacak. Buna karşılık enflasyon ve cari açık gibi sorunlar gündemden düşecek. Asıl sorun büyüme olacak. Likidite bol olmaya, faiz oranları düşük kalmaya devam edecek. Böyle bir ortamda Türkiye cari açığını finanse etmede zorlanmayabilir. Finansmanı olduktan sonra da Türkiye'nin iç tüketimi, geleceğe güveni, kendine güveni yüksek, büyür. Bu nedenle dünya sorunlu olduğu sürece Türkiye'nin cari açık sorunun üstü örtülür.
Türkiye cari açık kaynaklı sorunu ve krizi, dünya düzelmeye başladığı ve küresel risk iştahı yükseldiği aşamada yaşayabilir.
Bu açıdan da Türkiye' nin dünyadan bu dönemde ayrışması diğer gelişmekte olan ülkeler gibi pozitif yönde olabilir.

SONUÇ: "Tabiat uyumsuzlukların ahengidir." Horace

Yukarı