Advertisement

1 Ocak 2012'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) başlayacak, bu sebeple tüm yeşil kartlılar ile gSs kapsamında olmayanlar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı "gelir testi" yapacak ve SGK'ya bildirecek. Gelir testinden geçemeyen yeşil kartlılar, GSS primi ödeyecek

1 Ocak 2012 günü tüm ülkede zorunlu Genel Sağlık Sigortası başlayacak ve yeşil kartlılar da SGK bünyesine geçecek. Konunun özü ise "gelir testi" ve "Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmeliğin amacı, 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi (yeşil kartlılar) ile (g) bendi (GSS kapsamında olmayan) kapsamındaki Genel Sağlık Sigortası yükümlülerinin gelir tespitinin yapılması ve tesciline ilişkin usul ve esasları düzenlemek.

31 OCAK 2012'YE KADAR BAŞVURU ŞART
Gelir testinde, prim ödeme yükümlüsü olacak kişilerin aynı adreste beraber ikamet ettiği, eş, evli olmayan çocuk, büyükana ve büyükbabanın tüm gelirine bakacaklar.
Gelir tespiti de teste tabi kişilerin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate
alınarak yapılacak. Sağlık yardımı alma hakkı olmayan çocuklarımız, işsizler ve köylülerden yaklaşık 2 milyon kişiye Sosyal Güvenlik Kurumu mektup gönderip 31 Ocak 2012 gününe kadar gelir testi yaptırmalarını isteyecek. Bu arada bu rakamın içinde ayda 30 günden az SGK'lı olarak bildirilenler yok.
Yani, genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından GSS prim borçlusu olarak resen tescil edilecek. Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar aylık 100 lira GSS prim borcu çıkarılacak. Gelir testine 1 ay içinde gitmeyen veya "Gelir testi istemiyorum" diyenler için ise aylık GSS prim borcu 200 lira olacak. Gelir testine 1 ay içinde gidenlerden kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin üçte birinden fazla asgari ücretten az olanlar (279 ila 837) ise ayda 33 lira GSS prim borcu ödeyecek.
Gelir testi kaymakamlıkların halk arasındaki adıyla FAK-FUK FON bürolarına yapılacaktır.

***

Devletvekili emekli aylıkları

Vekil emekli aylıklarını millete göre (asgari ücretin 10 katı gibi) değil de Cumhurbaşkanı aylığına (% 60'ına) endeksleyenlere ben artık milletvekili değil "devletvekili" demek istiyorum. Zira, Cumhurbaşkanı'nın aylığını da her yıl Bütçe Kanunu ile kendileri belirliyorlar.
Bu arada bazı siyasilerimiz konuşmuşlar ve cevabı da hak ediyorlar. Birisi demiş ki, "İyi maaş almayan vekil ihale peşinde koşar". Doğru ama iyi maaş alamayan memur da rüşvet peşinde koşar. İyi ücret alamayan işçi de hırsızlık, yolsuzluk ve fuhuşa yönelir. Bir başka siyasimiz de "Halk dalkavukluğu yapıyorlar" demiş, ama unutmuş herhalde halk dalkavukluğunun adı "demokrasi"dir. Bir başka siyasimiz de "Bu düzenleme gerekliydi" demiş, evet gerekliydi ama sadece vekiller için değil, SSK'lılar, Bağ-Kur'lular ve memurlar için de gerekliydi.