Advertisement

SGK, 1.10.1990 günü ve sonrasında doğmuş kızları değil, 1.10.2008'den sonra doğan kızları "yeni kızlar" kabul edip millet lehine uygulama yapıyor. Ekim 2008 ve öncesinde bizim üzerimizden sağlık yardımı alan kızların durumlarında değişiklik oluncaya kadar bu durum sürecekti. Şimdi Torba Kanun ile eski kızları kurtardık

Ali Bey, ilk defa 01.10.2008 sonrasında bakmakla yükümlü olunan kız çocuğu bu tarihten sonra babası üzerinden sağlık yardımı almaya başlamışsa gelir testine başvurmalı mı? (Yani kızın babasının ilk defa 1997'de sadece isteğe bağlı 36 gün Bağ-Kur'luluğu var. 2009 Kasım'ında Tarım Bağ-Kur'luluğu başlıyor ve halen devam ediyor. 01.10.2008 sonrası Tarım Bağ-Kur'lu olduğu için kızı da bu tarihten sonra babası üzerinden sağlık yardımı alıyor.) İsmi saklı

Sayın okurum, ben kızları "eski-yeni" diye ayırdım ki halk kolayca anlayabilsin diye, ama yasa ile SGK'nın uygulaması farklı. Bahsettiğiniz kız, SGK uygulaması gereğince 1 Ekim 2008 öncesi doğduğundan şimdi de babası üzerinden sağlık yardımı alabilir, gelir testine girmesine gerek yok. Yasaya göre ise gelir testine girmeliydi ama madem SGK böyle millet lehine yorum getirmiş ve uyguluyor, diyecek bir şey yok. Bu yorum farkının sebebi, yasanın yürürlüğe giriş tarihi (1.10.2008) ile zorunlu GSS'nin yürürlük tarihinin (1.1.2012) farklı olmasından kaynaklanıyor ve SGK'nın yetkilileri de doğru yorumlayamıyor. Yani, 1.10.2008 günü yeni kız (1.10.1990 sonrası doğumlu) olduğu halde babası üzerinden yararlanmayan ama 2009 yılında babası üzerinden yararlanan kızı sonra 1.1.2012 günü sistemden atamadıkları için ne yapacaklarını bilemediler. 1 Ekim 2008 ve öncesinde ana-babası üzerinden sağlık yardımı alan kızlar ise yaşları kaç olursa olsun, evlenmedikleri sürece ölünceye kadar ana-babaları üzerinden prim
ödemeden sağlık yardımı alabiliyorlardı. Ancak bir gün dahi olsa işe girip çıksalar, evlendikten sonra boşanıp baba evine gelseler, ana-baba üzerinden sağlık yardımı hakkı olmuyordu. TBMM'de kabul gören 6111 Sayılı Torba Kanun sonrasında 5510 Sayılı Kanun'un geçici 12'nci maddesinde şöyle bir değişiklik yapıldı: "Ancak durumlarında değişiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları bu kanun hükümlerine göre yeniden belirlenir" cümlesinden sonra gelmek üzere, "Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlara göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır" cümlesi eklenmiştir.

İŞE GİREN, EVLENEN KIZLAR KURTULDU
Yeni duruma göre; 1 Ekim 2008 günü ana-babası üzerinden sağlık yardımı alan kız çocukları bundan sonra işe girip çıksalar, evlenip boşanarak tekrar baba evine dönseler bile eski kanunlardan yararlanıp ana-babaları üzerinden sağlık yardımı alabilecekler. 1 Ekim 1990 günü ve sonrasında doğmuş kızlar kabul edilmeliydi ama SGK şu anki uygulamasıyla 1 Ekim 2008 günü ve sonrasında doğmuş kızları yeni kız kabul edip sağlık yardımı veriyor. Erkek veya kız fark etmez, 18 yaşından büyük çocukların durumu ise şayet okumuyorlarsa ailenin geliri dikkate alınıp GSS primi alınarak sağlık yardımı veriliyor. Yani çocuklarımız, 18 yaşını ikmal ettikleri andan itibaren artık birey sayılacaklar ve ana-babaları üzerinden sağlık yardımı alamayacaklar.

***

YETİM AYLIĞI HAKKI AYRI SAĞLIK YARDIMI AYRIDIR

Bu arada birçokları konuyu karıştırdığı için dikkat çekelim. Yukarıda açıklananlar ana-babası, daha doğrusu üzerinden sağlık yardımı alacağı ana-babası sağ olanlar için geçerlidir. Ana veya babası ölüp de kendilerine yetim aylığı bağlananlar bu aylıkları aldıkları sürece sağlık yardımı da alırlar. Ana veya babası sağ olup da 18 (veya okuyorsa 25) yaşından sonra sağlık yardımı alamayanların, ana-babalarının vefatıyla kendilerine yetim aylığı bağlanmışsa (ki evli olmamak, çalışmamak, emekli olmamak şartıyla yetim aylığı verilir) kendilerine yetim aylığıyla birlikte sağlık yardımı da verilir.