Advertisement

Refah-Yol hükümeti zamanında kurulmuştu "Özürlüler İdaresi Başkanlığı" ve hayatta kaldığı süre boyunca 8.5 milyon özürlü ve aileleriyle birlikte 20 milyonluk toplum kesimine hizmet etmeye başlamıştı. Önce bilinç oluşturuldu; engellileri toplumun anlamasında, engellilerin topluma kazandırılmasında büyük rolleri oldu. En başta kaç engellimiz olduğunu bile bilmediğimiz zamanlardan, engelliler için pozitif ayrımcılığın zirvelerine kadar ulaştırdı bizi. Sonra, KHK (Kanun Hükmünde Kararname) furyası sırasında birden kaldırıldı. Şimdi, bağımsız genel müdürlük yerine 2022 sayılı Kanun'un uygulamasına benzer şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir bağımlı genel müdürlük altında, "Özürlü ve Yaşlılar Daire Başkanlığı" şekline çevrildi.

YENİDEN BAĞIMSIZ OLARAK KURULMALI
Aceleye getirilmiş bir KHK ile kaldırılmış olan Özürlüler İdaresi Başkanlığı mutlaka yeniden kurulmalı ve bütün bakanlıkları ilgilendiren hususlarda çalıştığı için de Başbakanlığa bağlı hale de getirilmelidir. Mesela TV'ler, sık sık izlemişsinizdir, en son Avrupa'nın en büyük adliyesi diye açılan Çağlayan Adliyesi'ne bir engellinin, başkalarının yardımı olmaksızın girme şansı yok. Bırakın bunu birçok kamu binasına engellilerin gitme ihtimali sıfır. Engellilerin soru ve sorunlarını çözecek ortak bir birim olmalı ve koordinasyonu da sağlamalı.

 

SGK cezaevindekilere bakmaz

Ali Bey, Bağ-Kur emeklisiyim ve cezaevindeyim. Kanser teşhisiyle tedavi görüyorum. 10.05.2011 günü de prostat ameliyatı oldum. Ameliyat sonrasında bez kullanmaya başladım. Sizden öğrenmek isteğim, SGK benim gibi hastalara bez parası ödüyor mu? Şartları var mı? İlhan Kıyıcı-İzmir 1 Nolu Cezaevi
Sayın okurum, SGK sizin gibi hastalara bez parası vermiyor ama eczaneden günde 4 taneye kadar bezi bedava veriyor. SUT gereğince;
"7.3.2. Hasta alt bezi
(1) Uzman hekim raporuyla mesane veya rektum kontrolü olmaması nedeniyle hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 adedi geçmemek üzere en fazla 2 aylık alt bezi hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca karşılanır.
(2) Bedellerin ödenmesinde, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim şartı aranmaz.
(3) Hasta alt bezinin sağlık kurumlarınca temin edilmesi halinde sağlık raporu aranmaz." Cezaevindekilerin sağlık hizmetlerini SGK değil Adalet Bakanlığı karşılar. Bu sebeple hekim size bez reçetesi yazarsa cezaevi yönetimi bunu almak zorundadır. Öte yandan kimlerin cezaevinde kaldığı bilgisi SGK bilgisayarında yok, bu sebeple cezaevi yönetimi sizi SGK ile sözleşmeli kamu-özel bir hastaneye götürürse TC kimlik numaranızla sanki dışarıdaymışsınız gibi hastanede muayene olur ve bez reçetesi yazdırırsanız bezlerinizi SGK üzerinden alabilirsiniz.