Advertisement

DEVLETE KARŞI SUÇ İŞLEYENE KIDEM TAZMİNATI VERMİYORLAR

İşyeriyle alakalı olmayan bir suçtan cezaevine giren işçi işverenden kıdem tazminatını isteme hakkına sahiptir. Suç işyeriyle alakalı ise işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir

Merhaba Sayın Tezel, babam işle alakası olmayan bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Çalışmış olduğu işyerinden tazminat almak için yapmamız gereken işlemler nelerdir. Onur Gümüş
Onur kardeşim, öncelikle geçmiş olsun. 1475 ve 4857 sayılı iş kanunlarımız gereğince işyeriyle alakalı bir suçtan ceza alan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmez, ancak işyeriyle alakalı olmayan bir suçtan dolayı cezaevine düşen işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

SUÇ İŞYERİYLE ALAKALI İSE TAZMİNATI ÖDENMEZ
4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin, "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri" başlıklı, işverenin işçisinin iş akdini tazminatsız derhal sona erdirme yetkisi veren hükümlerine göre; "f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi" sebebiyle işine gidememesi durumunda işverenin, işçisine kıdem tazminatı ödemesi gerekmez.

SUÇ İŞYERİYLE ALAKALI DEĞİLSE TAZMİNAT GEREKİR
Ancak aynı maddenin IV. bendine göre, "İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17'nci maddedeki bildirim süresini aşması" halinde, işverenin işe gelemeyen işçisine kıdem tazminatı ödemesi gerekmektedir. Bilindiği üzere 1 7'nci madde ihbar önellerini içermektedir. Öyleyse işçinin, gözaltına alınması ve tutuklanması sebebiyle işe gelememe süresi işyerindeki çalışma süresine göre 2 ila 8 haftaya ulaşması durumunda kıdem tazminatının ödenmesi gerekiyor.
Örnek Yargıtay Kararı
Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi E: 2006/27023, K: 2007/13749, T: 30.04.2007
"Davacının işyeri dışında işlediği esrar satmak suçundan dolayı tutuklandığı, daha sonra mahkûm olduğu anlaşılmaktadır, işyeri dışında işlenen ve işle ilgili olmayan suçtan dolayı tutukluluk nedeniyle işe devamsızlık zorlayıcı nedene dayandığı dairemizin yerleşik içtihatlarıyla kabul edilmektedir. Bu nedenle kıdem tazminatının karar altına alınması gerekir."

SUÇ DEVLETE KARŞI İŞLENMİŞSE YARGITAY 'VERMEYİN' DİYOR
Esasen yasada bu tür bir ayrım olmamasına karşın, işyeri dışında dahi olsa devlete karşı işlenmiş suçlar için Yargıtay, kıdem tazminatı ödenmemesi kararları almaktadır.
Örnek Yargıtay Kararı
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E: 2008/40694, K: 2008/33770, T: 16.12.2008
"Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre işyeri dışında işlense dahi devlet aleyhine işlenen suç sebebiyle devamsızlık haklı fesih sebebidir. Ceza davasının sonuçlanmasının bekletici mesele sayılarak sonucuna göre karar verilmelidir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir."

 

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM DEVAM EDİYOR

15 yıl ve 3600 gün çalışma ve emekliliği bekleme şartıyla şirket tarafından kişiye ödenen kıdem tazminatı hakkı artık kaldırıldı mı? Nisan ayında bir arkadaşım bu hakkını kullandı. Ama daha sonrasında bu haklarını kullanmak isteyen arkadaşlarımıza, artık tazminatın "kişiye değil devlet fonuna yatırılacağı kanunun devrede olduğu" gerekçesiyle istifaları kabul edilerek ödeme yapılmadı. Pınar Gizlier
Pınar Hanım, henüz kıdem tazminatı fonu yasa tasarısı TBMM'den geçmedi, yakın bir gelecekte de geçeceğini zannetmiyorum. Zira TBMM bu ay tatile giriyor. Bu sebeple 15 yıl ile kıdem tazminatı alma hakkınız halen devam ediyor. SSK'dan "Kıdem tazminatı alabilir" yazınızı alıp işverene noterle gönderip tazminatınızı talep edin. Ödemek zorundadır.

 

Antakya gitmeye değer bir kültür

Geçen cuma ve cumartesi günü Antakya'da (Hatay'da) idim. Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde tarım işçilerinin sosyal ve hukuki durumuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptık. Başkanları Ali Kavak Bey'in ve tüm Antakyalıların da misafirperverlikleriyle karşılaştık. Antakya gitmeye değer, çok dinli, çok kültürlü bir yer olup, Hıristiyanların ilk kilisesi ve 12 havarilerin 2'sinin de mezarları bulunuyor. Ayrıca Hatay Sultan Sofrası'nda (www.sultansofrasi.com) yörenin tüm lezzetlerini tadabilirsiniz.