Advertisement

Yazılarınızda belirttiğiniz üzere dilekçe örneklerinizi esas alarak emeklilik ikramiyemi almak amacıyla Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde dava açtım ve emeklilik tarihi üzerinden emeklilik ikramiyemin ödenmesine dair karar aldım. Fakat yine yazılarınızda belirttiğiniz üzere son memur maaş katsayısı üzerinden ödenmesi talebimiz reddolundu. Bu konuda birçok kararın böyle çıktığını öğrenmiş bulunmakla birlikte dilekçelerinizde belirttiğiniz gibi son maaş katsayısı üzerinden emeklilik ikramiyemizin ödenmesine ilişkin talebimiz hakkında bize yardımcı olacak bir karar veya kanun maddesi var mı? Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuracağımız itiraz dilekçelerimizde bunu talep ederken hukuki sebep olarak ne göstermeliyiz.
■ Hüseyin Gürsel KIPÇAK
Geçmişte bir müddet memuriyet yapıp memuriyetten ayrılanların ikramiyeleri konusunda birinci defa Danıştay'ın başvurusuyla, ikinci defa da CHP'nin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi iki kez iptal kararı verip "Eski memurlar ikramiyesini almalı" kararı verdi. Dün yayınladığımız son Anayasa Mahkemesi kararıyla artık 2012 Ocak ayında çıkarılan son kanuna ise vize verdi. Buna rağmen hükümet 3 defa yasa çıkarıp "Vermeyeceğim" dediği eski memur ikramiyeleri konusunda idare mahkemelerinden bazıları hukuka uyup "Ödensin" derken bazıları da "Ödenmesin" diyor. "Ödensin" diyenler de "Güncel rakamlardan değil, dava açanın emekli olduğu yıldaki rakamlarla ödensin" diyor ki bazı davalarda 50 kuruşluk ikramiye kararı çıkıyor. Davayı kazanıp da güncel rakamlardan değil eski rakamlardan ödeme kararı alanlar, mutlaka kararlarını bölge idare veya Danıştay'da itiraz-temyiz etsinler. Süreleri de kaçırmasınlar, itiraz-temyiz dilekçe örneğini, http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi &id=5513 linkinde bulabilirsiniz.


Polisler sendikası hayırlı olsun

Bu köşeden dertlerini dile getiren polislere tavsiyemiz hep, "Sendika veya dernek kurup hak mücadelenizi örgütleriniz aracılığıyla yapın" olmuştu. Nihayet polislerimiz de 12 Eylül 1980'den sonra ilk defa sendikalarını kurdular. Geçtiğimiz cuma günü Emniyet-Sen'in kuruluş dilekçesini kabul etmeyen Ankara Valiliği, yeniden yapılan müracaat üzerine dilekçeyi resmen kabul etti. Dilekçenin kabul edilmesiyle "Emniyet-Sen" resmen kurulmuş oldu. Polis teşkilatına hayırlı olsun.