Advertisement

Türkiye'de sürekli yakınma konusu olan sosyal güvenlik açığı için TÜSİAD'ın raporunda bile şu tespit var: “Türkiye'de açık, referans aldığımız AB’nin çok gerisinde bir harcama seviyesinde.” ‘Sosyal devletiz’ ama rapora göre yüzde 13.7’lik açığımızla kapitalist ABD ve İngiltere’nin yanına bile yaklaşamıyoruz.

SGK Başkanı Fatih Acar, Kurtuluş Savaşı’nda ve sonrasında yararlık gösteren gazilerimize verilen aylıkları gözümüze sokup 88 yıldır aylık verdiklerimiz var derken bir de eklemiş: "Eğer reform yapılmasaydı sosyal güvenlik açıkları artarak devam edecekti. GSMH'nın yüzde 5'ine çıkarak yüzde 7'lere doğru gidecekti. Sosyal güvenlik açıkları artık uzun vadede ülkemiz açısından risk olmaktan çıktı…” Evet bizde sosyal güvenlik açıkları toplanan prime devlet katkısı da hesaba katıldığında milli gelirimizin yüzde 5’i kadar ama girmeye çalıştığımız AB ülkelerinde bu oran çok daha yüksek. Bakın TÜSİAD’ın yayınladığı '2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik Sistemine Bakış' başlıklı raporda ne deniyor: "...Ülkeler bazında ele alındığı zaman sosyal güvenlik harcamalarının GSYİH’ye oranı İsveç, Fransa, Almanya, Belçika ve Danimarka gibi sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde yüzde 27-29 iken ABD, Japonya, İngiltere ve İsveç gibi daha liberal ekonomi politikaları izleyen ülkelerde bu oran yüzde 15-22 arasında değişmektedir. OECD üyesi 30 ülke ortalaması ise yüzde 20,6 seviyesindedir. Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde ancak referans olarak aldığı AB ülkelerinin çok gerisinde bir harcama seviyesindedir.” Rapordaki tabloda sosyal güvenlik açığında dünya ortalaması yüzde 8.3 iken, devlet katkısı hariç hesaplandığında Türkiye'de ise yüzde 13.7 görünüyor.Türkiye’de açık düşme eğiliminde

Sosyal güvenlik açığımız devletin yaklaşık 35 milyar liralık desteği hesaba katıldığında GSYİH’nin yüzde 4’ü kadar olup gittikçe de düşme eğilimindedir. Mesela, 2011 yılında açık yüzde 4,5 kadar azalmıştır. Ancak, girmeye çalıştığımız AB ülkeleri ortalamasında sosyal güvenlik açıkları GSMH’nin yüzde 20’sinden fazladır. Kuzey ülkeleri olan İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde de bu oran GSMH’nin yüzde 29’una kadar çıkmaktadır.

Kapitalist ülkelerin çok gerisindeyiz

Anayasamıza göre biz “sosyal devlet”iz. Bunun da tek göstergesi sosyal güvenlik ve sosyal yardım sisteminin açıklarıdır. Bizim sosyal güvenlik harcamalarımız ve açıklarımız en kapitalist ABD ve İngiltere’den bile daha azdır. Sosyal devlet dediklerimizin ise yanına bile yaklaşamıyoruz.