Advertisement

"Ben demiştim" demeyi sevmem, ama çok fazla olmaya başladı. Sonunda Çalışma Bakanlığı yeni yasaya göre sendika ve sendikalı istatistiklerini yayınladı. Ülke sendikasız kaldı... İlginçtir, hem sendika ağaları hem işverenler el ele verdi, sendikalar yetkisiz, ülke toplu sözleşmesiz gül bahçesi oldu

Bu köşeden;
■ 21.09.2012 günü "Sendikalar, sendikacılığı bitirme kararını kendileri verdiler"
■ 15.05.2012 günü "Sermaye bastırdı işçilerin sendika hakları ertelendi"
■ 7-11 Kasım 2011 günlerinde 5 gün boyunca yayınlanan "Yeni Toplu İş İlişkileri" yazı dizimiz ve
■ 18.01.2011 günü de "TİSK ve Türk-İş anlaştı 2011 yılı sendikasız ve yetkisiz geçecek gibi" başlıklı yazılarımızla bugünleri anlatmaya çalışmıştık.
Yıllardan beridir ILO ve diğer uluslararası toplantılarda Türkiye de sendikalı işçi oranı yüzde 60 diye yalanlar söylüyor sonra da bu yalana kendimiz de inanıyorduk. Mesela eski yasada en son
2009 yılında açıklanan istatistiklere göre toplam işçi sayısı 5.4 milyon, sendikalı işçi sayısı 3.2 milyon ve sendikalaşma oranı yüzde 60 idi. Bu istatistikler hayali ve yalandı ki bunu da bu köşeden defalarca dile getirdik.
Ancak, 26 Ocak 2013 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan, "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2013 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" yayınlanınca gerçek ortaya çıktı.
İstatistiklere göre sendikaya girebilecek türdeki çalışanlarımız için sendikalaşma oranımız yüzde 9.2. Tüm işçi statüsü ile çalışanlar dikkate alındığında sendikalaşma oranı yüzde 6.
26 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tebliğine göre toplam işçi sayımız 10 milyon 882 bin, sendikalı işçi sayısı 1 milyon 2 bin ve sendikalaşma oranı ise yüzde 9.2.
Ancak, uluslararası standartlara göre hesaplama yapıldığında durum daha vahim. Toplam 16.2 milyon ücretli esas alınarak yapılan hesaplamada sendikalaşma oranı yüzde 6 ya düşüyor. Yani, her 16 işçiden sadece biri sendikalı.
İşkolu barajı 6356 sayılı yasa ile yüzde 3, ama mevcut sendikalara aşamalı bir şekilde uygulanıyor. Baraj, 15 Eylül 2012 tarihine kadar Ekonomik ve Sosyal Konseye (ESK) üye konfederasyona üye olmuş sendikalar için Temmuz 2016 ya kadar yüzde 1, Temmuz 2018 e kadar yüzde 2 olarak uygulanacak. 1 Temmuz 2018 sonrasında ise işkolu barajı yüzde 3 olarak uygulanacak. Mevcut sendiklar; yenileri kurulmasın, ağalıkları bozulmasın diye kendilerine kademe, yenilerine yüzde 3 ü dayattılar. Sendikacılığı kendi elleriyle boğdular.
Son yayımlanan Ocak 2013 istatistiklerinde barajı aşan sendikalar, ülke barajını yüzde 1.01 veya yüzde 1.1 gibi eşikte geçebildiler. Ocak 2013 istatistiğinde barajı geçen sendikaların büyük bölümünün yüzde 3 ün altında kaldığı ortada ve eğer 2018'e kadar bu sendikalar ciddi bir üye kaydedemezlerse 2016 ve 2018'de pek çok sendikanın yetkisiz kalması hayal değil.

SON TORBA YASA BAZILARINI KURTARDI
Son Torba Yasa ile 6356 sayılı yasaya eklenen geçici 6. maddeye göre Ocak 2013 istatistikleri açıklanmadan toplu iş sözleşmesi prosedürünü başlatan sendikalar bu istatistiklerden etkilenmeyecek ve yüzde 1'lik ülke barajını aşamasalar da yetki alacaklar. Ayrıca toplu iş sözleşmeleri Ocak 2013 istatistiklerinden önce imzalanmış ve istatistiklerin yayımı tarihinden sonra sona erecek olan sendikalar için bir sonraki toplu iş sözleşmesiyle sınırlı olmak üzere toplu iş sözleşmesi ve yetki işlemleri 2009 istatistiklerine göre yapılacak. Böylece Ocak 2013 istatistiklerinde barajı aşamayan bazı sendikaların bir dönem daha toplu iş sözleşmesi yapabilmelerine olanak tanınmış oldu.

 

SENDİKALI İŞÇİ SAYIMIZ
Son istatistiklere göre 3 işçi konfederasyonunun üye sayıları ve temsil oranları şu şekilde:
Türk-İş
696 bin üye
Hak-İş
1 64 bin üye
DİSK
100 bin üye
TOPLAM SENDİKALI İŞÇİ SAYISI:
960 bin

 

Baraj altında kalan sendikalar

Türkiye Orman-İş, Bir Orman-İş, Dev Maden Sen, Öz Maden-İş, İlkim-İş, Özpetrol-İş, T. Deri-İş, Doku Ör-İş, Bat İş, Hür Tekstil Sen, Yapsan-İş, Tümka-İş, Özkağıt-İş, TGS, Basın-İş, Medya-İş, Bank Sen, TYS, Müzik Sen, Sine Sen, Sosyal-İş, T. Büro Sen, Oyuncular Sen, Öz Büro-İş, Sersan-İş, Metsan, Kalıp-İş, Çesen, Tek Metal-İş, Bamis, İnsan-İş, Devrimci Yapı-İş, Esnan-İş, Enerji Sen, Nakliyat-İş, Karsan-İş, Taşıma-İş, Limter-İş, Dev Sağlık-İş, Sıhhat-İş, Türkon-İş, Spor Emek Sen, Dev Turizm-İş, Futbol Sen, Güvenlik-İş, Öz Güvenlik-İş, Konut-İş, Tüm Belediye-İş.