Advertisement

Şayet 1.10.2008 günü "Sosyal Güvenlik Reformu" yapılmamış olsaydı, 2013 yılında emekli olanlara en az 1250 lira, 2000 ile 2012 arasında emekli olanlara da en az 850 lira emekli aylığı verilmesi gerekirdi

Dün bu köşeden okudunuz, 2008 reformu yapılmamış olsaydı 2013 yılı içinde SSK'dan (4/A) emekli olan birisinin alacağı en düşük emekli aylığı ek ödemesiz 1250, ek ödemeli 1300 lira olacaktı. Bugün de sizlere 2000 ile 2012 yılları (dahil) arasındaki SSK emeklilerinin alması gereken en düşük aylığı hesaplayıp vereceğiz. Yani, 2008 reformu(!) yapılmamış olsaydı bugün kaç lira emekli aylığı alıyor olacaklardı.

1999 AYLIĞININ TÜFE İLE ARTIRILMIŞ HALİ
506 sayılı (eski) Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 96. ve geçici 82. maddesine göre, "Bu kanuna göre malullük ve yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylıklar ile ölüm sigortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın alt sınırı, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının % 70'inden az olamaz..."
"...Sigortalıya yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre bağlanacak aylıkların toplamı, sigortalının aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, bu kanunun yürürlük tarihi itibarıyla, bu kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlere göre hesaplanan aylığının, bu kanunun yürürlük tarihi ile aylık başlangıç tarihi arasında geçen takvim yılları için her yılın aralık ayına göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları endeksindeki artış oranına ve bu kanunun 61'inci maddesinin son fıkrasına göre artırılmış değerinin altında olamaz..."
Bu iki fıkra gereğince, 31.12.1999 tarihli en düşük SSK emekli aylığı olan 79.59 lira önce 1999 yılı Aralık ayı TÜFE oranı olan yüzde 5.9 oranı kadar artırıldıktan sonra, her ay da bir önceki ayın TÜFE (enflasyon) oranı kadar artırdığımızda 2000 ile 31.12.2012 arasında emekli olanlar için en düşük SSK aylığı 850 liraya ulaşmaktadır.

2008 REFORMU, AYLIKLARI DÜŞÜRMEYE DEVAM EDİYOR
Yukarıda bahsedilen uygulamadan 1.10.2008 günü vazgeçildi ve alt sınır uygulaması da 2008'in Ocak ayına göre 521 lira uygulamasına geçildi. Bu sebeple de 2008 yılından bu yana her prim ödenen ay ileride emekli olununca alınan maaşın düşürülmesi uygulamasına geçildi.

DÜZELTME 2018 YILINDA OLACAKMIŞ
AK Parti hükümeti tarafından, 2008 yılından beri başlatılan "çalıştıkça emekli aylıklarının düşük hesaplanması" uygulaması için geçen hafta bazı basın-yayın organlarında haberler çıkmaya başladı. Deniliyor ki, "Bu hesaplama tarzından 2018 yılına kadar vazgeçeceğiz". Yani "2014 ve 2015 yıllarında yapılacak seçimlerde bize oy verirseniz biz de bunu 2018 yılında düzeltiriz" demeye getiriyorlar. Ne dersiniz; kendi yaptıkları, mantık dışı uygulama olan, "Ne kadar çok çalışır ve prim ödersen o kadar az emekli aylığın olur" uygulamasından 2018 yılında vazgeçerler mi?