Advertisement

3568 sayılı Meslek Kanunları gereğince iki kısıt hariç tüm serbest muhasebeci ve mali müşavirler, SSK'lı olarak başka unvan-görev ve 3568/2'deki yazanlar haricinde her türlü işi yapabilirler

Haftanın son günleri ile hafta sonunu Erzurum Mali Müşavirler Odasının daveti üzerine Erzurum'da geçirdim ve Anadolu'da sosyal güvenliğin anlattım bakış açılarını değiştirmeye çabaladım. Verimli de oldu. Ancak gördüm ki SGK özellikle Anadolu'da ali kıran baş kesen olmuş. SGK'nın bir başmüfettişi, Erzurum'da üzerine vazife olmayan hem de yasadışı uygulamalar için Erzurum İl Müdürlüğü'ne talimatlar yağdırmış.
Erzurum SGK, müfettişin soruşturması neticesi aşağıdaki yazıyı Erzurum Mali Müşavirler Odası'na göndermiş. Bari gönderirken içine koydukları yasayı okusalardı orada iki kısıtı görürlerdi.
Konuyla ilgili olarak birincisi, 3568 sayılı yasa ile ilgili SGK'nın herhangi bir görevlisinin değerlendirme yapma yetkisi yok. O görev odalara ait. Talimat verme/rica etme yetkisi yok, haddi de değil. Öte yandan, madde metninde mali müşavirlerin hizmet akdiyle çalışması için iki kısıt var. Birincisi, mali müşavir unvanı ile hizmet akdiyle çalışmak, ikincisi de 3568'in 2. maddesinde yazılı işleri yapmak.

ODA'YA GÖNDERDİKLERİ YAZI YASADIŞI
"Yapılan araştırma-soruşturmalar neticesinde, aşağıda isimleri kayıtlı üyelerinizin işyeri sicil numaraları ve unvanları belirtilen işyerlerinde 5510 sayılı kanunun 4/a maddesi kapsamında (hizmet akdiyle) çalışmakta oldukları tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere 3568 sayılı Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Kanunu'nun Yasaklar başlıklı 45'inci maddesinin birinci fıkrasında, 'Serbest muhasebeci ve mali müşavirler bu unvanlarla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2'nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar' hükmü gereği hizmet akdine dayalı çalışamayacakları belirtilmiştir. Bu nedenle, meslek mensuplarınızın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/a maddesi kapsamında çalışmalarının 3568 sayılı Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Kanunu'nun Yasaklar başlıklı 45'inci maddesine göre değerlendirilmesi hususunu..."

HADİ BAKANLIĞIN 19. KATINA DENETİME GİDİN DE GÖREYİM
Hani deseniz, "SSK'lı (4/a) çalışan serbest muhasebeci ve mali müşavirler bu işyerinde fiili çalışmıyorlar, o sebeple 4/a hizmetleri iptal edilmeli", biraz daha anlayacağım, ama tam anlayamayacağım, zira kimin fiilen çalışıp çalışmadığını merak ediyorsanız gidin Çalışma Bakanlığı'nın 19. katına veya herhangi bir bakanlığın müşavir katlarına orada görürsünüz. Kamuda müşavir kadrosu ile kızağa alınan hiçbir memur işe gitmez, fiilen çalışmaz ama bankamatik memuru gibi her ay aylığını alır, sosyal güvenlik primi de SGK'ya yatar. " Biz SGK olarak fiilen çalışmayanların adına yatırılan prim ödemelerini iptal ederiz" diyorsanız kamudaki kızakta duran müşavirlerin hizmetlerini iptal edin de ciddi olduğunuzu anlayalım.