Advertisement

Ali Bey, 18.07.1985 günü SSK’lı oldum. Uzun yıllar şirketlerin muhasebesini tuttum ve nihayet 2002 yılında kendi muhasebe büromu açtım. Kendimi ve çalışanlarımı bu bürodan SSK’lı olarak bildirdim. 2009 yılında da SSK’dan emekli oldum. Üç ay önce bir SGK Başmüfettişi aradı ve ifademi aldı. Şimdi de SSK emekli aylığımı kesmişler ve beni 1.10.2008 günü itibarıyla Bağ-Kur sigortalısı yapmışlar. Benden 5 yıllık emekli aylıkları ile 6 yıllık Bağ- Kur prim borcu istiyorlar. Şaşırdım kaldım, ne yapmalıyım ve tüm evrakı size gönderiyorum.
İsmi saklı
Sayın okurum, SGK’nın sizi çağırıp ifadesini alan müfettişi çok yakından tanırım ve her gördüğümde kendisinden uzak durmaya çalışırım; çünkü her an ne yapacağı belli olmaz biridir. Genelde de yasalara uymayan, kendine göre raporlar yazan da bir kişidir.
Aslında 2002 yılında kendi büronuzdan SSK’lı olmanız yasal değildi, ama 1.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun ile yine Resmi Gazete’de yayınlanan “Sigortalılık Tebliği ile SGK Genelgeleri”yle yasal hale gelmiştir.
Durumu özetleyecek olursak...
Esasen kendi işyerinden SSK sigortasının geçersiz olduğu halde 1.10.2008 gününden önce hiç 4/B yani Bağ-Kur tescili olmayanlar ile olsa bile 1.10.2008 günü kendi işyerinden dahi olsa 4/A - SSK sigortalılığının geçerli olduğu ve kesintiye uğrayıncaya kadar da geçerli sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu sebeple adı geçen sizin 2.8.2002 ile 30.11.2009 arasındaki SSK sigortalılığı geçerlidir ve tahsis talebi de yasaldır.

PATRON İŞYERİNDEN SSK’LI OLAMAZ
Ana kural olarak; eski adıyla Bağ-Kur’lu yeni adıyla 4/B’li sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı 4/A’lı yani SSK’lı olarak SGK’ya sigortalı bildirilemezler. Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince 01.10.2008 gününden önce Bağ- Kur’lu olması gereken bir faaliyeti olup da 1.10.2008 gününe kadar Bağ-Kur’a kayıt olmamış olanların Bağ-Kur sigortalılığı 1.10.2008 gününden sonrası için geçerlidir. Yani 01.10.2008 gününden önce vergi mükellefi, limited şirket ortağı, anonim şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olanlar, 1.10.2008 gününe kadar Bağ-Kur’dan hep kaçmışlar ve hiç Bağ-Kur numarası bile almamışlarsa, Bağ- Kur sigortalılıkları 01.10.2008 gününden başlar.
Fakat 01.10.2008 günü ister kendi işyerlerinden isterse başkalarına ait işyerlerinden SSK sigortaları devam ediyorsa, bu sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur’lu olmalarına gerek yoktur.
28 Eylül 2008 Pazar günü (27011 sayılı) Resmi Gazete’de yayınlanan, “5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ” hem eski hem de yeni sigortalı olanların bazı sigortalılık durumlarına açıklık getirmiştir. Tebliğ’in “V-SİGORTALILIK HALLERİNİN ÇAKIŞMASI” başlıklı bölümünde; “01.10.2008 tarihinden önce 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı oldukları halde, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden bu kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi (SSK’ya) prim ödemesi olanların sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilir” dendiğinden siz ve sizin gibi olanlar SSK’ya ara vermeden prim ödemeye devam edebilir ve emekli de olabilirdiniz. Sizin durumunuz da buna uyuyor ve müfettişin raporu hatalı, yasal değil. Durumunuzu SGK Başkanlığı’na ilettim ve şimdi Ankara’da inceliyorlar. Yakında haklılığınızı temin eder, uğradığınız haksızlığı gidermiş oluruz.