Advertisement

Edirne İş Mahkemesi’nin başvurusu üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102. maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verildi.
İlgili madde gereğince SGK, kestiği idari para cezaları için vatandaşa 15 gün süre içinde itiraz etmeden öderse yüzde 25 indirim uyguluyor ama sonra itiraz edilip idari mahkemede dava açılıp kaybedilince indirdiği yüzde 25’i vatandaştan istiyordu. Anayasa Mahkemesi bu durumu haksız bularak vatandaşın hak arama hürriyetine engel görüp iptal etti. Artık önce yüzde 25 ile ceza ödenip ardından mahkemeye gidilebilecek ve dava kaybedilse dahi SGK yüzde 25’i vatandaştan talep edemeyecek.
İstanbul 22. İş Mahkemesi’nin başvurusu üzerine;
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 36. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “...bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde talepte bulunması kaydıyla...” ibareleri de iptal edilmiştir.

1402’LİKLER SÜRESİZ BORÇLANABİLECEK
6111 sayılı Yasa ile gerek 1980 ihtilali sonrasında 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu, gerekse de 28 Şubat 1997 sonrasında sigortalı ve memurların uğradığı haksızlıkları gidermek için SGK’ya başvurulması gerekiyordu. Başvuru süresi de 6 ay idi. Anayasa Mahkemesi 6 ay ile başvuruyu kısıtlamayı haksız bulup iptal etti.

 

Hukuk ve avukatlık da piyasalaşmalı

Kapitalist bir düzendeyiz ama hukuk sistemimiz özellikle avukatlık sistemimiz sosyalist. Hukuku yemiş-yutmuş olsanız da hukuk konusunda şirketleşemiyorsunuz. Sadece vatandaşlar mı avukatlar bile hukuk şirketi kuramıyor. Mutlaka tek bir avukat olarak büro açacaksınız, yanınıza avukat işçi işe alabilirsiniz. Teknolojinin değiştiği, hukuk ve avukatlıkta da uzmanlaşmanın gerektiği bu dönemde bile “her avukat her davaya bakar” kuralı değişmeli. İster vatandaş, ister tüzel kişiler hukuk ve avukatlık şirketleri kurabilmelidir. Amerikan filmlerinde izliyorsunuz, hukuk şirketleri var ve çok da güzel işliyor. Hem vatandaşlar hem de avukatlar için dünya standardında koşulların gerçekleştirilmesi için, avukatların sadece avukatların yanında düşük ücretle çalışmasının önüne geçebilmek için avukatlık yasası mutlaka değiştirilmeli ve şirket yasağı kaldırılmalıdır. Büyük sermaye gruplarının da avukatlık şirketleri kurup uzmanlaşmasının önü açılmalıdır.