Advertisement

Bazı sözleşmeliler "Biz neden yokuz" derken bazıları da sözleşmelide kalmak mı, kadroya geçmek mi avantajlı düşüncesine daldılar. 30.04.2008 gününden önce hiç memuriyeti olmayan sözleşmeliler kadroya geçerse kademeli de olsa 65 yaşından önce emekli olamazlar SSK'ya göre alacakları aylıkları da düşük olur

Sözleşmeli olarak 'çalışanlara kadro veren kanun hükmünde kararname, 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. 657 sayılı DMK'nın 4/B'si ile 4924 sayılı Kanun'a göre çalışanlar kadroya geçirilecek. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel kapsam dışında bırakılmıştır. KHK'da yer alan hükümlere göre, memur kadrosuna atanabilmek için herhangi bir şart yer almıyor.
Hemen hatırlatalım, 4924 sayılı Kanun, "Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"dur ve bu Kanun'a göre hastaneler ücretlerini döner sermayeden karşılamak kaydıyla sağlık personeli istihdam edebiliyorlar.
Bu personelin maaşların döner sermayeden ödendiği ve 657 sayılı Kanun un 4/B bendine göre istihdam edilen personellerdir. Memurlar için öngörülen tüm maddi haklardan yararlanabilirler, ancak tayin hakları yoktur. Sadece becayiş ile yer değiştirebilirler. Sosyal güvenlik kurumları SSK'dır. Döner + nöbet parası + maaş alırlar.

BELEDİYE SÖZLEŞMELİLERİ KAPSAM DIŞI
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kamuda ne kadar sözleşmeli varsa kadroya alacağız" sözüyle umutlu bir bekleyişe giren Belediye ve İl Özel İdaresi çalışanları, cumartesi günü yayınlanan KHK da kapsam dışında bırakıldıklarını görünce büyük bir şok yaşadı.

 

EMEKLİ AYLIĞINIZ DA KESİN DÜŞER
30.04.2008 günü öncesinde SSK veya Bağ-Kur hizmetiniz olduğu halde bundan sonra ilk defa memur olunca emekli aylığınız (5434'e göre değil) 5510 sayılı Kanun'a göre hesaplanacak. Miktarı tahmin için ücret bordronuza bakın SGK'ya ödenmiş, aylık prim miktarı kadar emekli aylığınız olacaktır. Zira, AKP'nin 2008 yılında getirdiği emekli aylığı hesaplama formülü:
Aylık Ortalama Kazanç X ABO'dur. ABO (aylık bağlama oranı) ise her prim ödeme yılı (360 gün) için yüzde 2'dir. Bu nedenle memur olduğunuzda 65 yaşında 9000 gün (25 tam yıl) ile emekli olduğunuzda alacağınız emekli aylığı aylık ortalama kazancınızın yüzde 50'si kadar olacaktır. Memur olunca brüt ücretiniz 1500 lira ise 750 lira, 2000 lira ise 1000 lira emekli aylığınız olacak.

 

KADRO HAKKI DÖNERİ BÜYÜTÜR
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, üniversite hastaneleri ve diğer hastanelerin döner sermaye bütçesine 800 milyar lira katkı sağlayacak. Zira, maaşları döner sermayeden ödenmek kaydıyla işe alınan 30 bin personel kadroya geçince ücretleri bütçeden ödeneceğinden döner sermayelerin geliri artacaktır.

KADROYLA NE OLACAK?

1- En başta kadrolu memur olacaksınız, ilk 3 dereceye düşerseniz yeşil pasaportunuz olacak.

2- Şu an da SSK'lısınız kadroya geçtikten sonra 3.5 yıl prim öderseniz eski adıyla Emekli Sandığı yeni adıyla 5510/4/C'den emekli olacaksınız.

3- Üç buçuk yıldan (1260 günden) az kadroda kalırsanız SSK'dan emekli olacaksınız.

BAŞVURU SÜRESİ 30 GÜN
Sadece başvuru süresi olarak 30 gün belirlenmiştir. Öyleyse 4 Temmuz 2011 gününe kadar müracaat edilmesi halinde 4/B'liler ile 4924 sayılı Kanun'a göre çalışanlar kadroya 60 gün içinde geçirilecektir.
Ancak, askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da yeniden hizmete alınma tarihinden itibaren 30 gün içinde dilekçe verenler de kadroya alınacak.

 

EMEKLİLİK YAŞINIZ KESİN UZUYOR
Hayatınızda hiç memuriyetiniz yoksa bugüne kadar hep SSK'lı (veya Bağ-Kur'lu) olmuşsanız bundan sonra 657'li olursanız hayatınızda ilk defa 5510/4/C olacağınızdan (bundan sonra 3.5 yıl kadroda kalmak şartıyla) 65 yaşından önce emekli olamazsınız. Çünkü, geçmişte SSK'sı veya Bağ-Kur'u olsa bile 30.04.2008 günü sonrasında ilk defa memur olanların emeklilik yaşı 5510'a göre hesaplanır. Öte yandan, 30.09.2008 günü öncesinde memuriyetiniz varsa emeklilik yaşınız 65 olmaz ama kesinlikle SSK'ya göre daha geç emekli olacaksınız.

İşçiler ve 4/C'liler kapsam dışı
4857 sayılı Kanun'a göre çalışan kamu işçileri ile 657 DMK'nın 4/C'si ile çalışan mevsimlik sözleşmeliler de kapsam dışında. Ayrıca, sözleşmeli olmayıp da vekil-ebe hemşireler de
kapsam dışındadır.