Advertisement

AVRUPA'daki bankalar güç durumda.
Bir taraftan Yunanistan'ın silinecek borçları, öte yandan Basel III düzenlemeleri çerçevesinde minimum sermaye yeterliliği oranının baskısı, diğer taraftan da Avrupa'nın sorunlu ülkelerine açılan kredilerden "tıraş" edilecek miktarların büyüklüğü, finans kuruluşlarının kâbusu olmuş durumda.
Avrupalı yetkililerce 90'ı aşkın bankada yapılan birinci stres testi boş çıktı. Sadece 7 bankanın sermayelerinin yetersiz olduğu saptanınca bu sonuca kimse inanmadı. Güldü, geçti.
Bunun üzerine ikinci kez yapılan stres testi ise kamuoyuna açıklanmadı. Büyük bir olasılıkla, değişen koşulların ve varsayımların çeşitliliğinin, sonuçların farklı bir biçimde yorumlanmasına neden olacağından çekinildi.

STRES TESTİ SONUÇLARI
Kamuoyuna açıklanmasa bile bazı kuruluşlar bu bilgilere ulaştı.
Nitekim, ikinci stres testini esas alarak Thomson Reuters'in hazırladığı simülasyon bize Avrupa bankalarının sermaye gereksiniminin 75 milyar Euro ile 350 milyar Euro arasında değişebileceğini gösteriyor.
Bu simülasyondan bazı örnekler şöyle:

■ Yunanistan'ın borcunun yüzde 50'sinin silineceği ve sermaye yeterliliği rasyosunun yüzde 7 olarak kabul edileceği şeklinde en iyimser varsayımda 74.6 milyar Euro'luk sermaye artırımına gereksinim var.
■ Sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 9'a yükseltildiğinde bu gereksinim 231.9 milyar Euro'ya çıkıyor.
■ Tabloya İrlanda ve Portekiz'in de Yunanistan ile aynı oranda borçlarının silineceğini eklerseniz rakam 251.3 milyar Euro oluyor.
■ İspanya ve İtalya'nın yüzde 20 oranında borçlarını ödeyememesi durumunu dikkate aldığımızda 350 milyar Euro'luk bir sermaye artırımı gündeme geliyor.
■ Rakamı en fazla etkileyen sermaye yeterliliği rasyosunun büyüklüğü. Yüzde 9 oranı, Avrupalı yetkililerin anlaştığı oran olması nedeniyle bu oranı varsayım değil gerçek veri olarak almak lazım.
■ Miktar olarak Alman, Fransız, İtalyan ve İspanyol bankaları sermaye açığı en yüksek olanlar. Ortalama her ülkenin 50 milyar Euro civarında bir parayı bankalarını sağlamlaştırmak için bulmaları gerekli.
■ Milli gelire oran olarak ise Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Portekiz ve İspanya en yüksek faturayı ödeyecek ülkeler olarak görülüyor.

KRİZ YAŞAYANLAR SAĞLAM KALIYOR
İlginç bir nokta, daha önce bankacılık krizi yaşamış ve bunu atlatmış İskandinav ülkeleri ile Macaristan ve Polonya bankalarında ek sermaye gereksinimi simülasyonda "sıfır" olarak çıkıyor.
Avrupa'nın bankalarının şu anda durumu bu.
Aslında Yunanistan'ın borç silinme oranının, Avrupa İstikrar Fonu'nun büyüklüğünün ve Avrupa bankalarının yüzde 9 oranındaki sermaye yeterliliği rasyosunu tutturma baskısının birbiriyle etkileşen noktalar olduğu kesin. Birisiyle oynasanız diğerlerinin durumu değişiyor.
Buna bir de krizin faturasını başkalarına ödetmek amacıyla hareket eden politikacılar karışınca iş içinden çıkılmaz hale dönüşüyor.
Umarım yarınki Merkel-Sarkozy zirvesinde bir çözüm bulunur.
Acı bir not: Çok kötü bir hafta yaşadık. Şehitlerimize ek olarak Van'daki yıkıcı deprem hepimizin moralini yok etti. Tek dileğimiz ölenlerin sayısının fazla artmaması.