Advertisement

Bu aralarda dikkatimizi yoğun bir şekilde Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki olaylara çevirdik. Avrupa'da süregiden gelişmeleri bir kenara bıraktık.
Aslında Euro Bölgesi sırat köprüsünden geçiyor. Ekonomik canlanmalarının artmasına ve güven endekslerinde gözlenen belirgin yükselmelere karşın güneydeki ülkelerinin borç sorunu hâlâ gündemlerinin en başında yer alıyor.
Daha önce 21 Mart olarak programlanan, şimdi ise mart ayı sonuna bırakılmış Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun nasıl şekilleneceği konusundaki nihai karar bekleniyor.
Almanların ısrarı halen sürüyor. Sorunlu ülkelerde rekabetin arttırılması, kamu açıklarının düşürülmesi ve Avrupa Merkez Bankası'na başkanın kendilerinden seçilmesi konularında pek taviz vermek istemiyor.Grafikten de izleneceği gibi Euro Bölgesinde AAA notuna sahip ülkelerde azalış var.
Buna karşı AAA notunun altında bulunan ülke sayısı 2008 öncesinde 4 iken şimdi 6'ya yükselmiş bulunuyor.
Bölgeyi kurtarmak görevini yüklenmek zorunda kalacak ülkeler şimdi Almanya'nın gözünün içine bakarak vereceği kararı bekliyorlar.
Bunun yanında 2013 yılında sürekli olarak uygulamaya geçilmesi planlanan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın çalışma düzeninde IMF'nin ve özel sektörün katkılarının içeriği konusu da hâlâ ortada duruyor.
Yeniden yapılacak banka stres testi ise başka bir sorun. 2010 yazında gerçekleştirilen ve fakat yanlışlıkları daha sonra kabullenilen stres testi sonrası bir kez daha hata yapma payı artık yok. Özellikle İspanyol bankalarının gerçek durumunun bilinmesi büyük ağırlık taşıyor.
Tüm bu uğraşılar sonrası Almanya'nın ısrarı sürerse ve de ülke kurtarma prensipleri konusunda kesin bir sonuç alınamazsa,o zaman bizleri yeni bir Avrupa krizi bekliyor demektir.

Avrupa Merkez Bankası yönetiminde kadın yok
Avrupalı yöneticilerin özel sektör firmalarının yönetim kurullarında kadın üye olması ve hatta bunun için kotalar konulması konularında söylemlerini çokça işitiyoruz.
Fransa başı çekiyor. Sarkozy de bu konuda ısrarlı.
Oysa Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu'nun tek kadın üyesi olan ve emekliliği nedeniyle görev süresi sona eren Avusturyalı Gertrude Tumpel-Gugerell'in yerine Belçikalı Peter Praet seçildi.
Peter Praet'i yakından tanırım. Bilgili, deneyimli ve yeteneklidir. Ama AMB yönetiminde hiç kadın üye kalmadı.
Şimdi buyurun söylem ile uygulama arasındaki çelişkiye.
Ne var ki, Avrupa bunu hep yapıyor.