Advertisement
Güntay Şimşek

Gaz fiyatını indirmeyen Gazprom'dan şaşırtan kâr

Geçen yılın ikinci çeyreğiyle kıyaslandığında Gazprom‘un doğalgaz satışı yüzde 11, kârı ise yüzde 52 artmış. Döviz kurlarının yüksekliğinin payı biliniyor, fakat asıl bilinmesi gereken Gazprom‘un kendisine bağımlı hale getirdiği müşterilerini affetmediği... Kısa süre önce “Batı Hattı” diye bilinen Bulgaristan üzerinden aldığımız Rus gazında indirim yapılmadığı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yıllık 6 milyar metreküplük kontratı yenilemedi. Böylece özel sektörün bu hattan alınacak gaz için devreye girmesinin de önü açıldı. Ama asıl neden, Rusya’nın Avrupa’daki bazı ülkelere doğalgazda indirim yapmasına rağmen Türkiye için aynı adımı atmamasıydı. Eğer tek başına Rusya’ya bağımlı hale gelir, doğalgaz kaynaklarını da çeşitlendirmezseniz yandınız demek. Bu sebep Avrupa Birliği (AB) son aylarda Türkiye üzerinden geçecek doğalgaz boru hatlarına daha bir önem verir oldu. Nabucco için gaz pazarlıklarına bizzat kendileri başladı. Azerbaycan gibi alternatif boru hatlarına mesafeli duran ve doğalgaz rezervi olan ülkeler de yavaş yavaş uyanmak zorunda. Rusya, sadece bu yüzden Sovyetler Birliği‘nin eski üyeleriyle bir “Doğalgaz Birliği” kurulması için bile baskı yapabilir. Gazın fiyatını düşürmeden ve tek elden Gazprom kanalıyla pazarlamak, OPEC benzeri oluşumdan daha önemli “Talepte ve fiyatlardaki belirgin artışa paralel olarak kârlılık rakamlarında güçlü büyüme izlenmiş.” Gazprom’dan gelen açıklama böylesine şirin. Doğalgaz devi Gazprom, Avrupa’da nükleer enerji tartışmalarının olduğu şu günlerde, yanlış politikalar, şeffaflıktan uzak ücretlendirme anlayışı sebebiyle aslında temiz ve güvenli enerji kaynağına olan inancı zedeliyor. Rusya bir yandan alternatif boru hatlarını engellemeye çalışıyor, diğer yandan da ücretleri olabildiğince yukarıda tutmak için gayret gösteriyor. Halbuki alternatif boru hatları, doğalgaz kaynaklarının çeşitlenmesi, rekabet, enerjide istikrar ortamı gazı güvenilir bir enerji kaynağı haline getirebilir. Mesela Rusya, 2010 yılında Türkiye’ye 18, Avrupa’ya da 148 milyar metreküp civarında doğalgaz sevkıyatı yapmış. Türkiye’de ve Avrupa’da hızla doğalgazı kullanarak elektrik üreten dönüşüm santralları yapılıyor. Ama Rusya’nın uyguladığı fiyat politikası ve rakip boru hatlarına yönelik baskılar hiç de güvenilir bir tedarikçi olduğunu ortaya koymuyor. Temiz enerji kaynağına endişeyle yaklaşılmasına neden oluyor.

Suud damgası her şeyden önce gelir
Kâbe’deki Osmanlı izlerini silme hadisesi yeni değil. Yaklaşık 20 yıl önce Middle East Dergisi’nden çevirdiğim “Kâbe’deki Osmanlı revakları yıkılıyor” haberinden bu yana belli aralıklarla yıkım gündeme geliyor. Suud yönetimi adım adım Kâbe’nin etrafında ne kadar tarihi değer varsa ortadan kaldırıyor. Yerine hac ibadetini iyice zorlaştıracak, Beytullah’a yukarıdan bakan yüksek binalar, oteller dikiyor. Kâbe’ye ilk gittiğimde merakım Osmanlı revakları olmuştu. Yazılıp çizildiği gibi Kâbe’nin genişletilmesi için revakların yer aldığı bölümün yıkılması değil, korunması gerekir. Ancak genişleme bahane edilerek tarih yok edilirken, Kâbe’nin demografik yapısı da hemen yanıbaşına yapılan yeni ve estetik değeri olmayan kocaman binalar sebebiyle içinden çıkılmaz hale sokuluyor. Kâbe’deki sıkıntının asıl kaynağı ise insan trafiğinin yönetilememesi, revaklar değil...

Kurban işini henüz başarmış değiliz!

Sokak ortasında kesimler cezalar sebebiyle azaldı, ancak kesilen hayvanların istenen şartlarda olması için özellikle yaş, sağlık açısından denetim ve kontrol eksikliği devam ediyor. Hastalıklı, gebe hayvanlar pazara çıkarıldığı gibi 1.5 yaşındaki danalar da kurban niyetine satıldı. Hayvanlara yapılan eziyetler de cabası... İşin dini boyutu, hayvan hakları tarafı, toplum psikolojisi yönü sürekli ihmal ediliyor. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın çiftçilerimizin, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın sorunlarına yeterince çözüm bulamaması, sorunun asıl sebebi.

BU YAZIYA YORUM YAZ
 
11 Kasım 2011 Cuma, 13:38 Misafir 'rusya ... diğer yandan da ücretleri olabildiğince yukarıda tutmak için gayret gösteriyor.' demiş yazar. ücret işçiye ödenen meblağdır. rusya ücreti değil, fiyatı yukarıda tutmaya gayret ediyor.
Yukarı