Güntay Şimşek

Esbank da TMSF'den cevap bekliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile Zeytinoğlu Grubu arasındaki ilişkileri sorgulayan ve Eston'daki gelişmelere işaret eden iki yazı kalem aldım. TMSF tarafı yazılı veya sözlü bir cevap vermedi, ama bire bir bilgilendirmek istedi. Fakat benim yurtdışı seyahatlerim sebebiyle bilgilenemedim. Fakat bir tuhaflık olduğu da gözümden kaçmadı. Konuyla ilgili aydınlatıcı ve bilgilendirici cevap ise Zeytinoğlu Grubu adına Yavuz Zeytinoğlu'ndan geldi. Aynen aktarıyorum.
'Habertürk gazetemizdeki yazılarınızla ilgili olarak Zeytinoğlu Topluluğu ile TMSF arasındaki ilişkileri açıklama gereği duydum. Topluluğumuz 2005 yılında Esbank'la ilişkiler oluşan yükümlülüklerini yerine getirmek için TMSF ile bir protokol imzalamış ve bu protokolün yükümlülüklerini 2009 Haziran'ına kadar yerine getirmiştir.
2008 yılında kriz ortamında özellikle inşaat sektöründe olan daralma sonunda yükümlülüklerimizi yerine getirme riski oluşunca durum, temerrüde düşmeden TMSF yönetimine bildirilmiş ve kaynak bulma yolunda destek istenmiştir.
TMSF yönetimi kaynak sağlamak için, o tarihe kadar tarafımızdan yönetilen şirketlerin yönetimini devralmasına karar vermiş ve 18 Aralık 2008'de şirketin yönetimleri TMSF'ye geçmiştir. Ancak TMSF bu evrede grubumuza özel bir işlem yaparak şirketlerin icra kurullarında grup temsilcilerini muhafaza etmiştir. Ben hâlâ icra kurullarında bulunmaktayım. Bir bakıma işleri beraber yönetmekteyiz.
Yönetimleri devraldıktan sonra TMSF, Eston'un kredi alması için destek ve kredi sağlanmasına kadar geçen dönem için mali kaynak sağlamıştır. Eston bu sayede müşterilerine olan yükümlülüğünü yerine getirebilmiştir.
Geçtiğimiz yıl TMSF'ye olan borcunun tamamını ödemek için harekete geçen grubumuz Eston'u satma kararı almış ve TMSF'nin onayladığı bir grup ile hisse devri sözleşmesi imzalamıştır. Satın alan grup yükümlülüklerini yerine getirince hisseler devredilecektir.
Her ne kadar TMSF tarafından KÜMAŞ İktisadi Bütünlük Kapsamı'nda satışa çıkarılmış ise de, grubumuz tarafından alacağın tamamına yakın bir kısmının peşin ve varlık devri yoluyla kapatılması için Fon'a yapılan başvuruya cevap beklenmektedir.'
Değerlendirmesi bir sonraki yazıya kaldı.

***

Elektrik faturaları şaşırtıyor

Elektrik faturalarıyla ilgili şikâyetler son dönemlerde ciddi bir şekilde arttı. Veya daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Elektrik faturalarını konut ve işyeri gibi basit bir şekilde ikiye ayırmak mümkün. Ancak işyeri dendiğinde biraz durmak lazım. Nasıl bir işyeri? Türkiye ekonomisinin can damarı KOBİ'leri ayrı ele almak gerekir. Çünkü ekonomimizi, istihdamı, katma değeri, ihracatı, hasılı iş dünyamızı ve şirketlerimizi büyütmek istiyorsak, KOBİ'lere özenli davranmamız gerekiyor. Ancak elektrik faturaları ise aksini söylüyor.
Elimde ilginç bir fatura örneği var. Oldukça güncel. Faturalarda TRT payını gündeme getirenleri şaşırtacak detaylar içeriyor. 2011 Kasım döneminde 8 kişinin çalıştığı üretim yapan bir mikro KOBİ'ye ait elektrik faturası. Üstelik sanayi sicil belgesi olduğundan indirimli tarifeden bir fatura.
İlk dikkat çeken elektrik tüketiminin fatura tutarının %56'sını oluşturması. Geriye kalanlar ise şöyle; K/K(kayıp kaçak) bedeli (%10), Per.Sat.Hiz.Bd.(%1.4), PSH (Say.Ok.Bd.) (%0.4), ile Sis.Kul.Bd.(%2.7), Dağıtım Bedeli (%9.5), Enerji Fonu (%0.6), TRT payı (%1.2), Elek.Tük.Vergisi (%2.9), KDV (%15.3). Bunlar da fatura tutarının %44'ünü oluşturuyor.
Fazla söze gerek var mı?

***

Havacılıkta risk yönetimi

Bugün Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleşecek 'Havacılık Forumu'nun moderatörüyüm. Önemli ve değerli katılımcılarla birlikte havacılıkta risk yönetimini tartışacağız. Forumu havacılık sektöründe faaliyet gösteren birçok müşteriye sahip olan Gras Savoye düzenliyor. Aynı zamanda müşterilerinin risk ve sigorta danışmanlığını yapan Gras Savoye, forumun sonunda hazırlattığı Havacılıkta Risk Yönetimi ve Stratejileri'yle ilgili kitabı da konuklarıyla paylaşacak. BloombergHT ve Habertürk Airport Programı olarak da bu forumun destekçisi konumundayız. Meraklıları Haliç'te sabah 09.00'da başlayacak foruma bekliyorum.

Yukarı