Güntay Şimşek

Doğalgaza tam teslime az kaldı

Doğalgazdan elektrik üretiminin payının yüzde 50'lere ulaşması sebebiyle yoğun eleştiriler yaptığımız 2010 yılı epeyce geride kaldı. Büyüyen Türkiye ekonomisi attığı her adımda ihtiyaç duyduğu enerji miktarını da yukarı çekiyor. Enerjiye yön veren otoriteler de en hızlı ve kolay yoldan elektrik temini için doğalgaz santrallarını tercih ediyorlar. Ve maalesef bu eğilim nedeniyle enerji güvenliği açısından karamsar bir tablo ortaya çıkıyor.
Yerli kaynakların devreye sokulmasında geç kalınması sebebiyle elektriğin yarısı doğalgazdan elde edilirken, yüzde 7'lik ithal kömürün payıyla birlikte elektrikte yüzde 60 seviyelerinde dışa bağımlı hale gelmiş durumdayız. Daha da vahimi bu tablonun giderek aleyhimize işlemesi. Üstelik doğalgazda önemli kaynaklarımızdan İran sebebiyle Ortadoğu'da suların ısınmasıyla da gaz çeşitliliği azalacağı için başka riskler de ortaya çıkabilir. Havaların soğuması sebebiyle İran'ın iç talebini karşılamak için "patlama oldu"diyerek Türkiye'ye sevk ettiği gazı düşürdüğü dikkate alınırsa, yeni gelişmelerde neler yapabileceğinin iyi hesap edilmesi gerekir.
Diğer yandan harıl harıl doğalgaz çevrim santralları yaparken, en zayıf olduğumuz halkanın da burası olacağını unutmayalım. Zira devletin gelecek projeksiyonlarında bu durum çok net bir şekilde ortaya koyuluyor.
Hali hazırda 53 bin 87 megavatlık 397 yeni doğalgaz santralı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde yatırımcılar girişimde bulunmuş. EPDK, 19 bin 633 megavat için lisans vermiş, 3 bin 600 megavatı uygun bulmuş. İnceleme/değerlendirme aşamasında ise 9 bin 547 megavat var. Başvuru aşamasında da 20 bin 295 megavat bulunuyor.
Türkiye'nin kurulu elektrik gücü 53 bin megavatı aşıyor. Bunların hepsinin devreye girmesi halinde yıllık ek doğalgaz ihtiyacı da 68.5 milyar metreküp olacak. Şu anda ise 7 bin megavatlık doğalgaz çevrim santralının inşası devam ediyor. Buralarda kullanılacak doğal gaz miktarı da 9 milyar metreküp olacak. Üzerine şu an tükettiğimiz gaz miktarını da koyduğunuzda, çoktan 100 milyar metreküpü aşan bir doğalgaz miktarıyla karşılaşıyoruz. Sizce de bu rakamlar ve oranlar ürkütücü değil mi?

 

Elektrik kesintilerine kompresör katkısı

Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la Gürcistan'da elektrik kesintileri üzerine yaptığım görüşmeye yer verdim. Ancak Gürcistan'a iş dünyasından çok sayıda isimle birlikte önemli oranda da teknokrat katılmıştı. Teknokratların elektrik kesintisine yaklaşımı ise daha farklıydı. Marmara Bölgesi'nde doğal gaz dönüşüm santrallarından üretilen elektriğe talep arttığında, otomatik olarak doğalgaza da talep artıyor. Ancak Doğu'dan gelen gazı Batı'ya pompalayacak bir kompresör istasyonun Eskişehir'de uzun süredir devreye girmemesinin asıl nedenlerin başında geldiğini öğrendim. Birçok eski ve yeni teknokrat da aynı görüşte birleşiyor. Sadece doğalgaz sorunu değil bir de kompresör istasyon meselemiz olduğunu not etmiş olayım.

Yukarı