Advertisement

Yapılan araştırmaya göre yaşları 18 ile 24 arasında değişen gençlerimizin % 31 'inin etik hakkında fikri yok, % 45'i ise etiği bilmiyor. Belki etiği kelime ya da kavram olarak bilmiyor olabilirler, ancak anket neticesi gösteriyor ki, olumsuzlukları, neyin ahlaksızlık olarak tanımlanacağını çok iyi görebiliyorlar. Zira etik, ahlak kavramıyla eşanlamlı kullanılsa da farklılıkları var. Ahlak toplumlara göre değişirken, etik evrensel karakter taşıyan bir üst kavram olarak öne çıkmaktadır. Netice itibarıyla etiği bilenlere göre Türkiye'nin ayrımcılık, haksız kazanç, aldatıcı reklam/ürün tanıtımı, yolsuzluk, fırsat eşitsizliği ve rüşvet gibi ciddi etik/ahlaki sorunları var.
2011 yılında kurulan Etik Değerler Merkezi Derneği'nin (EDMER), yaptığı "Gençlerin Gözüyle Etik" araştırması sonuçlarını Kurucu Genel Başkan Bülent Şenver, Başkan Yardımcısı Saffet Karpat ve Genel Sekreter Nazım Olcay Kurt'tan dinleyince şaşırmadım desem yalan olur.
Etik anlayış ve bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve etik değerlere önem veren gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla yola çıkan EDMER'in yaptığı çalışmayla bugünün gençlerinin nasıl bir haletiruhiye içerisinde olduklarının adeta tomografisi çekilmiş. Yüzde 57'si erkek, yüzde 43'ü kadın toplam 400 kişinin katıldığı anket online olarak Xsights Araştırma tarafından yapılmış. 29 Haziran-4 Temmuz 2012 tarihleri arasında Türkiye genelinde online araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen anket, internet kullanıcıları profiline göre ağırlıklandırılmış ve Türkiye internet kullanıcılarını % 95 güven aralığında +/- 2.9 ile 4.9 standart sapmayla temsil eden bir araştırma. Dolayısıyla neticesinin iyi tahlil edilmesinde fayda var.
Bu yaş grubunda iki oğlu olan birisi olarak ortaya konan çalışmanın neticesini önemsiyorum. Zira adamı olmadan, torpil yapılmadan bir şeyler yapılamayacağına inanan, fırsat eşitliğinin bulunmadığının her halükârda altını çizen bir gençlikle karşı karşıyayız. Etiği en yalın haliyle "Nasıl yaparsak doğru davranırız?" sorusuna cevap bulma çabası olarak tanımlayan EDMER'in çalışmasında ilginç detaylar şöyle:

Kapat