Güntay Şimşek

Ağalık sisteminin önü açılacak mı?

Yarı resmi sivil toplum kuruluşlarımıza yön veren etkili, yetkili ve nüfuzlu kesim, koltuklarında ilelebet veya güçleri yettiği oranda oturabilmek için açtıkları davalarla epeyce bir mesafe kat etmişler. Biz de uyumuşuz. Konu yerel mahkemelerde görüşülüp Anayasa Mahkemesi'ne kadar merhale kat etmiş. Anlaşılan uzun süre başkan olmayı gözüne kestirenler, hukuki mevzuatları iyi inceleyip zamanlamayı da güzelce yapıp emin yürümüşler.
Halbuki geçmiş dönemlerde bu kurumların başına çöreklenip ölünceye veya daha yukarılara çıkıncaya kadar kalkmayan başkanlar yüzünden iki dönemden fazla başkanlık yapılmasını engellemek üzere bir düzenleme yapılmıştı. Ve bence çok yerinde bir karardı. Amerika Devlet Başkanları bile çok başarılı olsalar dahi en fazla 2 dönem seçilebiliyorlar. Ancak bizimkilere göre bu durum seçme seçilme hakkının engellenmesi ya da kısıtlanmasıymış.
Geçmişte bu konuyu çok yazdım. Eski TESK Başkanı Derviş Günday da şahidimdir. Onun ağalık dönemini, maaşını ve gelirlerini eleştiren AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da bu konuda sıkı destek verdim. Sabah Gazetesi'nde bir yılda tam 25 yazı yazmışlığım var. Yani Başbakan Erdoğan da bana bu konuda şahadet edebilir. Şimdi buyurun detaylara...
15 Kasım'da Habertürk Gazetesi Ekonomi Servisi'nden Seçkin Ürey, oda başkanlık seçimleri sebebiyle konuyu toparlamıştı, ama benim tamamlamam gereken yerler var. "18.5.2004 günlü, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 16. maddesine göre: Üst üste iki dönem başkanlık yapmış olanlar, iki dönem geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler"
Kimler? Başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) gibi ne sivil toplum kuruluşu, ne de kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşların başına geçenler...
Şimdi bu kanun maddesine itiraz Anayasa Mahkemesi'ndeymiş. 27 Aralık'ta esastan görüşülüp bu maddenin Anayasa'ya aykırı olup olmadığına karar verilecekmiş. Davayı açanlarda lobisini yaptıkları üzere "Anayasa'ya aykırıdır' şeklinde bir karar bekliyorlar.
Böyle bir karar çıkarsa "odalar" yeniden ağalık sistemine geri dönmüş olacaktır. Dilerim, Türkiye gibi bir ülkede gücü eline geçirip etrafını etki altına alarak konumu güçlendirenlere böyle bir imkân verilmez. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve diğer üyelerin vereceği karar çok önemli. Çünkü bu kuruluşlar yıllardır ticaret erbabından zorunlu üyelikle para toplar, gezer, tozar, ama Türkiye ekonomisine ne katkı sundukları bilinmez.

 

TOBB, TİM ve TESK'e yeter artık desek!

Aynı konuyla ilgili bir de güzel haber var. Dünya Gazetesi'nden aktarıyorum: "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, kanunla çeşitli kamu görevlerini yapma izni de verilen kamu kurumu niteliğindeki sivil toplum örgütlerine üyelik zorunluluğunu kaldıran bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı..." şeklinde bir bilgi. Yani yıllardır üzerinde durduğum "odalar"a zorunlu üyeliğin ve mecburi aidatın kaldırılacağına dair kanuni düzenleme geliyormuş.

Yukarı