Güntay Şimşek

Türkiye doğalgazda denge unsuru olacak mı?

Petrol ve doğalgaz boru hatlarını realitesini incelemeden, reelpolitiğini yapmadan enerjinin bu boyutuna özellikle Türkiye'de çok fazla anlam yükleyenler var. Bu konuda hüküm veren, politikalara katkı sağlayan sözde milliyetçi cephenin en önemli özelliği bilgi ve dolayısıyla kaliteli, itibar edilecek fikir yoksunluğu. Son olarak Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projesinin, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nı (TANAP) Avrupa'ya uzatacak güzergâh olarak tercih edilmesiyle Türkiye'de bazıları Nabucco hattı üzerine güzellemeler yaptılar. Öldü falan dediler. Daha önce Türkiye'nin gösterdiği eforları gündeme getirip eleştirdiler. Bu zevatın petrol ve doğalgaz boru hatlarının çok rahat hayata geçirildiğine dair zanları nereden kaynaklanıyor, anlamış değilim.
Aynı çevreler Rusya'dan Türkiye'ye direkt olarak gelen Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı için de benzer teraneleri okumuştu. Bugün Mavi Akım olmasaydı, ne olacağını bilmem hesap edecek yetenekleri var mı? Mavi Akım Boru Hattı ile gazın fiyat pazarlığını ve o tarafta olup-bitenleri bahane edip her şeye top yekûn karşı çıkanlar, bundan böyle boru hatlarıyla, doğalgazdaki fiyat pazarlıklarını, gazı getirecek şirketleri ayrı tartışılarsa en azından ülkeye katkıları olur.
Kısa süre önce Rusya'da toplanan doğalgaz ihracatçısı ülkelerin gündeminde iki konu vardı: 1) Petrole endeksli doğal fiyatlama politikaları devam edebildiği kadar etsin, 2) Avrupa Birliği'nin (AB) gündeme getirdiği, doğalgaz ile boru hattının aynı şirketlerin kontrolünde olmayacak şekilde yeniden düzenleme yapılması yönündeki kararlara tepki gösterilsin.
Tüketici taraflar ise boru hatlarını Gazprom gibi gazın sahiplerince değil, borunun geçtiği güzergâhtaki ülkelerin ilgili şirketleri ve tüketici konumundaki ülkelerin katkılarıyla yönetilmesini istiyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi, shale (kaya) gazının piyasayı dengelemesiyle doğalgazın ücretlerinin de aşağı doğru bir trende girmesi sebebiyle doğalgaz fiyatlandırma politikasının değişmesi için baskı yapıyorlar. Bunlar kesinlikle haklı talepler ve gaza bağımlı olan ülkeleri, gaz ihraç eden ülkeler karşısında güçlü konuma getireceği gibi doğalgaza yönelik yatırımları da güvenli kılacaktır.
Bu kapsamda Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Abdullayev'in, TAP'a yüzde 20 hisse ile ortak olacaklarını açıklaması önemlidir. BP ve TOTAL'den sonra öyle sanıyorum ki Türkiye'den TPAO da TAP'a ortak olacaktır. Yunanistan üzerindeki ITGI ve Batı Nabucco hatları da TAP'taki ortaklı yapısının çözülüp proje hayata geçmeye başladıktan bir süre sonra yeniden gündeme gelecektir.
Özetle; Azerbaycan ve Türkiye'nin önderliğinde yaşam bulacak TANAP'ta ve Avrupa'ya bağlanmasında TAP'ta ciddi engeller aşılmış durumda. Geriye, projeyi hızlandırıp 2018'de bu hattan gaz akıtmak kalıyor.


BTK Başkanı: Cepte numara taşıma kaynaklı 'BİP'ler kalkacak

Geçen hafta numara taşınması sebebiyle gündeme gelen abone mağduriyetinin önlenmesi sebebiyle çağrılarda, uyarı amaçlı öten 'bip'lerin, arabağlantı ücretlerinin olabildiğince aşağı çekilmesi sebebiyle kalkması gerektiğini yazdım. Çünkü sadece 'bip' sesi yüzünden bile numarasını taşımada tereddüt edenler olduğunu biliyorum. Bu durum bir nevi haksız rekabet anlamına geldiği için 'bip' şeklindeki uyarı sesinin kalkması gerekir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, yazım üzerine arayarak tespitimin doğru olduğunun altını çizdi ve "Bip şeklindeki uyarıyı kaldırmak istiyoruz, ancak az da olsa abone mağduriyetini nasıl önleyebiliriz, bunu araştırıyoruz. Formülü bulduğumuz an 'bip'leme kalkacak" dedi.
Cepte 'bip'leme kalkarsa, insanlar numaralarını daha rahat taşıyacaktır. Aksi halde BTK Başkanı'na söylediğim üzere 'bip'leme yüzünden ciddi mağdur olan, bu fırsattan yararlanamayan bir kesim var. Haksız rekabet için 'bip'lemeyi kaldırmak doğru bir adım olacaktır.

Yukarı