Güntay Şimşek

Sayın Bakan Kemer'in iptali ne oldu?

Esat Edinin İstanbul'a kazandırdığı ve girdiği borç salmanından kurtulamayarak devretmek zorunda kaldığı, Kemer Country olarak bilinen Göktürk'teki geniş alanda, sessiz sedasız ilginç bir tartışma yaşanıyor. Çünkü medyaya yansıyan 'Devlet, Kemer Country'ye el koyuyor' haberlerinin aksine, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 'İzin İptal Olur' verdiği, bölgede iptal olan, durdurulan hiçbir şey olmadığı gibi izinsiz inşaatlaşma devam ediyor.
Oldukça karmaşık ilişkilerle geliştirilen Kemer Yapı ve Turizm AŞ'ye ait alana dair elimdeki dokümanlarda, Bakan Veysel Eroğlu'nun altına imza attığı ilginç bir belge var. Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı, bakanlık makamına 'İzin İptal Olur' yazısı yazıyor. Bakan Eroğlu da 23.07.201 3'te imzalamış. Belgeye göre bu alanda hiçbir şey yapılmaması gerekirken, tadilat adı altında genişleme ve inşaatlaşma devam ediyor.
Bakan Veysel Eroğlu'nun onayladığı belgeye göre 'Bütün İzinler İptal' edilmiş görünüyor. Zira bakanlığın 11.07.201 2 tarihli ve 56 sayılı oluru ile istenen yükümlülüklerden özellikle taahhüt edilenler mevzuatlara aykırı olarak 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre bağımsız bölüm oluşturmak suretiyle tesis edilen kat irtifakı ve intifa haklarının tapu sicilinden terkin edilmemesi, devlet ormanında turizm maksatlı verilen iznin maksadı dışında özel mülkiyete konu olacak şekilde kullanılması, tesislerin maksadına uygun olarak kullanılmasının sağlanmaması ve maksadına uygun olarak kullanıldığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan uygunluk belgesi alınmaması gibi gerekçelerle verilen izinler iptal edilmiş. Ancak uygulamada her şey yolundaymış gibi davranılıyor.
Şu an Demirören Grubu'nun kontrolünde olan Kemer Yapı ve Turizm AŞ, izin sahibi olarak 1254 yataklı B Tipi Tatil Sitesi - 18 Delikli Golf Tesisi, 1220 yataklı 4 yıldızlı otel yapması şartıyla bu hakkı elde etmiş. İzin süresi ise 18.11.1991 tarihinden itibaren 49 yıllığına yani 11.18.1 940'a kadar verilmiş.
Gelinen noktada tüm uyarılara rağmen verilen izinlere uygun işlemler yapılmadığından, geçen yıl temmuz ayında, Bakan Veysel Eroğlu, verilen tüm izinleri iptal eden karara; Olur No:11-8 ve Dosya No: 1704-301 belgeyle nokta koymuş. İnceleme ve tespitleri Genel Müdür İbrahit Çifti yapıp Bakan Veysel Eroğlu'na teklif etmiş. Bakan da inceleyip 'İzin İptal Olur' belgesini imzalamış. Üstelik bakın belgenin son bölümünde nasıl ifadeler kullanılmış:
"İzin sahası içerisinde bazı ünitelerin üçüncü kişilere izinsiz olarak işlettirilmesi, izinsiz olarak ilave tesis yapılmasına devam edilmesi.
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nce 12.02.2013 tarihinde yapılan denetimde tesis bünyesinde bulunan B Tipi Tatil Sitesi villalarının intifa sahiplerince konut olarak kullanılması, Kemer Yapı ve Turizm AŞ ile intifa sahipleri arasında turizm amaçlı kullanım hakkına ilişkilendirme bulunmaması, ilgili yönetmelikte tanımlanan tür ve sınıfta bir konaklama tesisi faaliyeti gösterilmemeleriyle kısmi turizm işletme/yatırım belgesinin iptal edilmiş olması sebebiyle verilen bütün izinlerin iptal edilmesini, olurlarınıza arz ederim."
Teklif eden Genel Müdür İbrahim Çifti, 23.07.201 3'te onaylayıp, olur veren Bakan Veysel Eroğlu.
Sorum şu: Sayın Bakan, Sayın Genel Müdür; Bu 'olur'dan sonra Kemer'de neler oldu? Neden bir şey olmadı, olmuyor? Yoksa Orman Genel Müdürlüğü ile Demirören Grubu arasında başka bir ilişki modeli mi geliştiriliyor? Evlerin pazarlandığı küçük yatırımcılardan kurtulması için bir çalışma mı var?
Halbuki 2009 yılında Kadıköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak, 1 yıl süreyle iflas erteletme kararı alan Kemer Yapı ve Turizm AŞ'yi Demirören Grubu kurtarma ümidiyle almıştı. Patronlar, üst düzey yöneticiler, finans, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin yaşadığı Kemer'de bu tarihten sonra ümitler yeşermişti. Fakat ortadaki gerçekler pek fazla ümit vaat etmiyor.

Yukarı