Güntay Şimşek

Milyar dolarlık araziler 200 bin TL'ye gitmiş

Oldukça karmaşık, hatta birbiriyle girift ilişkileri sebebiyle çözmekte zorlandığım İstanbul Göktürk'te Esat Edin'in kurduğu Kemer Yapı ve Turizm AŞ, Demirören Grubu'na geçtikten sonra ormanlık alanda genişlemeye ve inşaatlaşmaya son sürat devam ediyor. Diğer taraftan da davalar açılıyor, yürütmeyi durdurma kararları veriliyor. Hatta Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı, bakanlık makamına "İzin iptal olur" yazısı yazıp onaylatıyor, ama değişen bir şey olmuyor.
Mesela Bakan Veysel Eroğlu'nun onayladığı belgeye göre, "Bütün izinlerin iptal edilmiş" göründüğünü salı günü yazmış, buna rağmen hiçbir şey yokmuş gibi inşaatların ve genişlemenin nasıl devam ettiğini sormuştum. İşte o yazıma tatmin olmadığım bir cevap geldi. Önce onu paylaşayım. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen yazı aynen şöyle:
"Gazetenizin 11.02.2014 tarihli sayısında 'Sayın Bakan, Kemer'in iptali ne oldu?' başlıklı köşe yazınızla alakalı olarak Genel Müdürlüğümüzce aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. İptal edilen izin işlemleri ile ilgili olarak; Kemer Yapı'nın iptal işlemi hakkında İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin 2014/56 esasında yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı davada, mahkeme 09.01.2014 tarihli kararı ile '...davalı idarenin savunması geldikten veya savunma süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne' karar verilmiştir.
Mahkeme kararı çerçevesinde gerekli yasal işlemler yürütülmektedir. Saygılarımızla bilgilerinize sunulur."
Açıklamadan anladığım kadarıyla, yürütmeyi durdurma davasında, dava açma zamanaşımına uğramasına rağmen idare bir itirazda bulunmayıp savunma yapma yolunu tercih etmiş. Bu hayra alamet değil. İstanbul un en hassas, Avrupa yakasının en güzide orman bölgesi için Orman Genel Müdürlüğü'nün de daha titiz olması gerekir. Eğer yanlış anlamadıysam, gereken özen dava aşamasında gösterilmediği gibi Kemer Yapı ve Turizm AŞ'nin sahibi konumundaki Demirören Grubu'na da bu tartışmalara rağmen yaptıkları işlerde kimse engel olmamış, olmuyor.
Kemer Yapı ve Turizm AŞ, Esat Edin in borç sarmalına düşmesi sebebiyle mahkeme kanalıyla Demirören Grubu'na, Milangaz LPG Dağıtım Ticaret ve Sanayi AŞ'ye geçiyor. Bu geçişin Demirören Grubu'na maliyeti 200 bin TL nakit ödeme ve 90 milyon TL borç üstlenimi şeklinde gerçekleşiyor. Çeşitli kaynaklardan öğrendiğime göre iflas erteleme aşamasındaki borçları Demirören Grubu yaklaşık 55-60 milyon TL civarında bir rakamla kapatmış. Yani bedel en yükseğinden 60 milyon 200 bin TL. Ancak arazilerin değeri ise milyar dolarla ifade ediliyor.
Eyüp 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Esas Karar No; 2008/1 2, Tereke-201 0/3 kayıtlarıyla, Kemer Yapı ve Turizm AŞ'nin % 98'inin satışı borçlar ve 200.000 (iki yüz bin TL) nakitle gerçekleştiğinde, yaptığım tespitlere göre Kemer Yapı'nın asetleri şunlardı:
2.068.000 m2 Kemer Golf&Country Club üst hakkı (253 Bungalov, Golf Kulüp Tesisi, At Sporu Tesisi, Tenis Kulübü) bungalovların tamamı. 292.000 m2 Kemer Country'nin merkezinde tapulu arazi (değerini Kemer Country'de oturanlar iyi bilir) ve eskiden 2B arazisini tutan (Cemalettin Sevinç üzerinden) Kemer Holding ve Kemer Emlak (Su Evleri), 5.000.000 m2 (beş milyon m2) Ömerli arazisinde Kemer Yapı şirketlerinden birisinde takribi % 30 hissesi olan ve şu an Demirören'e geçmiş olan bölge.
Mahkeme kararında bu devir işlemlerinin tarihi 1 0.11.2008. Üzerinden uzun bir zaman dilimi geçmiş değil. Ayrıca kamunun defalarca uyarmasına rağmen tahsis şartlarına da uyulmadığı için tartışmalarda ilgili bakanın "İzin iptal olur" kararına rağmen devam ediyor. Yukarıdaki asetleri alta koyup, bir değer biçip toplayınca bu tartışmaların neden devam ettiği de ortaya çıkıyor. Ancak Ankara daki resmi makamlardan edindiğim izlenim, yakında bu bölgede ciddi operasyonun olacağı yönünde. Umarım çevre, hukuksuz bir şekilde daha fazla örselenmeden, ranta yenik düşmeden bir şeyler yapılır.

Yukarı