Advertisement

Güneşin balçıkla sıvanmayacağı gibi Twitter da otoritelerin 'Ben kapattım' demesiyle bu çağda kapanacak bir aygıt, bir mecra değil. Gözlerini kapatanın, ancak kendine gece yapması gibi gün yaşanmaya, hayat akıp gitmeye devam eder. AKP Hükümeti Twitter'ı kapattı, ama bu yasağı ilk delenlerden birisi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu. Sosyal medya günümüzde sadece Türkiye'nin değil tüm ülkelerin hatta dünyanın, güvenlik, ülkelerin hukukuna riayet ve kazanımların vergilendirilmesi açısından tartıştığı bir husus. Biz bugünlerde hükümeti zor durumda bırakan
çeşitli kayıtların yayınlanması sebebiyle Twitter'ı enine boyuna konuşurken Avrupa da uzun bir süredir başta Facebook olmak üzere sosyal medyanın araçlarını irdeliyor. Fakat hiçbir medeni ülke işe bu mecraları kapatarak başlamayı düşünmedi.
Mesela Amerikan gizli servislerinin internetteki casusluk faaliyetleri Almanya'yı epeydir meşgul ediyor. Çözüm yolları arıyorlar. Hatta 'Schengen Routing' ismi altında Avrupa sınırları dahilinde internet ağı teşekkül ettirilmesinin yollarını arıyorlar. Özellikle Facebook'un Whatsapp'ı satın almasıyla durum daha kritik konuma ulaşınca, güvenliğin yanı sıra Avrupa'da rekabet kuralları açısından konu gündeme geldi. Bu satın almanın ticari tarafına vurgular yapılmaya başlandı.
Bonn merkezli Avrupa'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden bir olan Deutsche Telekom, Avrupa'ya özgü veri ağı oluşturulması tartışmasını güvenlik, ülke hukuklarına riayet ve ticari kazanımlar/vergiler sebebiyle gündemde tutuyor. Türkiye'de ise en kolay yoldan kapatma cihetine gidiliyor. Ancak Avrupa'daki bu çıkışlar, tartışmalar küresel veri ağının (www. world wide web) nasıl önüne geçileceği, belli bölgelerde alternatiflerinin oluşturulması yönünde bir mesafe kat edebilmiş
değil. Çünkü web sunucularının çoğu yurtdışında, servis sağlayıcılar da bilgileri çeşitli ülkelerden gönderiyorlar. Dolayısıyla konu zannedildiği kadar basit değil, bizdeki basitliklerle de çözülmesi asla mümkün değil.
Şunun bilinmesi lazım; Küresel veri ağının ve sosyal medya şirketlerinin her ne kadar merkezi Amerika olsa bile onlar da güvenlik açısından zaman zaman ciddi zafiyetler yaşıyorlar. Dolayısıyla hadisenin güvenlik boyutu karışık. Bu sebeple ülkeler, güvenlikleri için silaha, füzeye, uçağa yaptıkları yatırımların daha fazlasını siber teknolojiye planlamadıkları takdirde her açıdan ve her noktada kaybedecekleri aşikâr.
Amerikan Ulusal Güvenlik Birimi (NSA) eski çalışanlarından Edward Snowden'ın sızdırdığı bilgilerle hem ABD'nin başını ağrıttı, hem de diğer gelişmiş ülkelerin sanal ortamda gelişmişliklerine rağmen ne kadar zayıf olduklarını, devlet başkanlarını, başbakanlarının ne kadar rahat izlendiğini gözler önüne serdi. Türkiye ise en geri kalmış teknoloji olan 'böcek' ile dinlenme yöntemini Başbakan Erdoğan'ın ofisinde bulunan bir alet sebebiyle günlerce tartıştı. Biz bu konuların hem abc'sindeyiz hem de Twitter kapatma girişimiyle zaman kaybediyoruz.
Siber çağda daha fazla dürüst olmak, daha şeffaf olmak, daha açık bir ülke inşa etmek ve gizli kapaklı işler çevirmeyi, şark kurnazlığını bir kenara bırakmaktan başka şansımız yok. Bundan sonra hiçbir şeyin üstünü rahatça örtme, yanlışları saklama şansı da olmayacaktır. Çünkü sonu olmayan siber teknolojiye en üst seviyede yatırım yapmaz, insan gücü yetiştirmezsek, günümüzde devlet adamlarını tehdit eden unsurlar, yarın ülkenin en büyük meselesi haline gelecektir.

 

Kemal Unakıtan Fuar Merkezi

Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bakanlıktan ayrılışından bu yana devam eden sessizliğini Gebze'de yapımını devam ettirdiği fuar ve kongre merkeziyle bozacak. İstanbul'un Anadolu yakasında bu alanda bir eksiklik görerek yatırım yapmak için gerekli olan 600 metrekare arsayı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) alan Kemal Unakıtan'ın bu sene içinde tesislerini hizmete açması bekleniyor. 'ÖİB'den bu arsayı nasıl aldı, kaça aldı?' gibi soruların cevabı ise bende yok.

Kapat