Advertisement

İş Bankası açıklamasına göre, İş Bankası'nın EIB'den sağlayacağı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanına yönelik 150 milyon euro tutarındaki krediye ilişkin sözleşme, 4 Aralık'ta İstanbul'da imzalandı.

İş Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası'nın üçüncü ortak çalışması olan bu anlaşma kapsamında, EIB tarafından belirlenen kriterlere uyan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanında kullandırılmak üzere 150 milyon euro tutarında kaynak sağlanacak. Ayrıca kredinin bir bölümü çevresel ve sosyal sorumluluk politikasına sahip olan işletmeler veya işletmelerin enerji verimliliği, çevre, doğal afetlerin korunması, sağlık ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi sosyal sorumluluk projelerinin finansmanı amacıyla kullandırılacak. Sağlanacak kaynağın vadesi ise azami 8 yıl olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, Banka olarak EIB ile yapılan uzun soluklu işbirliğini sürdürmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ertürk, EIB'den sağladıkları kredilerin fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve vadesinin uzatılmasına imkan sağlaması açısından önem taşıdığını belirterek, Eylül 2013 itibarıyla İş Bankası'nın kullandırdığı kredilerin bakiyesinin 131,8 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

Kredilerin bilanço içindeki payının ise söz konusu dönemde yüzde 64,6'ya yükseldiğini kaydeden Ertürk, bu kredilerin yaklaşık yüzde 72'sinin ticari nitelikte olduğunu ve EIB'den sağlanacak kaynağın, İş Bankası'nın reel ekonomiye olan desteğine katkıda bulunacağını aktardı.

- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uzun vadeli finansmana erişimi hedefleniyor

Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'den sorumlu Başkan Yardımcısı Pim van Ballekom ise, EIB'nin İş Bankası ile imzaladığı üçüncü kredi sözleşmesi ile iki kurum arasında var olan yakın işbirliğini geliştirmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, EIB'nin bu yeni kredisinin, İş Bankası'nın Türk firmalarının sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması konusundaki taahhüdünü destekleyeceğini belirtti.

Söz konusu kredinin, sürdürülebilir yatırımlarda aktif politikaları olan KOBİ'lere ve daha büyük orta ölçekli firmalara kredi sağlanması yoluyla, Türkiye'deki firmaların Avrupa Birliği'nde bulunan firmalarla çevresel ve sosyal sorumluluk alanlarında uyum sağlamalarına destek olacağını aktaran van Ballekom, "Bu anlaşma ile EIB ve İş Bankası, Türkiye ekonomisinin ve ülkenin büyüme potansiyelinin önemli bir parçasını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredilere erişimini artırmayı ve söz konusu kredilerin vadelerini uzatmayı hedeflemektedir" dedi.

AA