Advertisement

''Ankara Müzelerinde İnteraktif uygulamalar'' Projesi kapsamında, ziyaretçiler, Etnografya Müzesi'nde dijital dürbün sayesinde eski Ankara'yı görebilecek, Gordion Müzesi'ndeki tümülüsü içine girmeden inceleyebilecek.

Devlet Resim ve Heykel Müzesi'ni ziyaret eden çocuklar, interaktif ekranlar aracılığıyla kendi heykel ve seramiklerini oluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Ankara'nın turizm alt yapısının geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir turizm kenti haline gelmes için ''Ankara Müzelerinde İnteraktif Uygulamalar'' adlı bir proje hazırladıklarını söyledi.

Ankara Kalkınma Ajansına sunulan projenin, Ajans'ın Mali Destek Programı kapsamında sıralamada ikinci olarak en başarılı projeler arasında yer aldığını anlatan Özçakmak, ''Proje, Ankara'da kent ve kır, doğa, kültür ve inanç turizminin farklı boyutlarıyla ele alınarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve etkili tanıtım çalışmalarının yapılması, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve turizm faaliyetlerinin dört mevsime yayılmasını hedefliyor'' dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle DÖSİMM, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile TÜRSAB tarafından yürütülecek proje kapsamında, Ankara'daki 4 müzeye interaktif uygulamalar yerleştirileceğini belirten Özçakmak, bu müzelerin Gordion, Etnoğrafya, Devlet Resim ve Heykel ile Cumhuriyet Müzeleri olduğunu bildirdi.

"İnteraktif uygulamalarda müzelere göre çeşitlilik sağlanacak''

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte müze ziyaretçilerinin algısını artırmak amacıyla yola çıkıldığını ifade eden Özçakmak, ''Projenin başlıca hedefleri arasında öncelikle müze ziyaret kalitesini sadece Türkiye'de değil dünyada örnek gösterilecek seviyelere çıkartabilmek, Müzelere gelen ziyaretçi sayısı ve ziyaretçilerin kalış süresini artırarak daha verimli hale getirilmesini sağlayabilmektir'' diye konuştu.

İnteraktif uygulamalarda, müzelere göre çeşitlilik sağlanacağını belirten Özçakmak, şu bilgileri paylaştı:

''Örneğin Devlet Resim Heykel Müzesi'ne interaktif kitap yerleştirilerek, eserlerin katalog şeklinde görülmesi ve resimler hakkında bilgi edinilmesi sağlanacak. Yine bu müzeye yerleştirilecek interaktif ekranlarla çocukların kendi heykellerini ve seramiklerini oluşturması ve ilgi düzeylerinin arttırılması sağlanacak.

Gordion Müzesi'nde kullanılması planlanan ekranlar sayesinde, ziyaretçilerin girip görmesinin mümkün olmadığı tümülüsü bulundukları yerden görmelerine olanak verilecek.

Etnografya Müzesi'ne yerleştirilecek dijital dürbün sayesinde noktasal tanıtım yapılacak ve ziyaretçilerin eski Ankara'yı görmeleri sağlanacak.

Cumhuriyet Müzesi'nde ise çocuklara yönelik interaktif uygulamalarla Cumhuriyet'in kurulduğu tarihleri ve Meclis'in çalışmalarını daha katılımcı ve kalıcı şekilde öğrenmeleri sağlanacak.''

Özçakmak, bu ve benzer sistemlerin müzelerde kullanılmasının etkisinin analiz edileceğini, sonuçlar doğrultusunda müzelerin etkinliğinin arttırılmasına yönelik öneriler geliştirileceğini kaydetti.

Projenin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.