Advertisement

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 7,1 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 10,9 arttı.

İnşaat, perakende ticaret ve hizmet sektörlerine yönelik düzenlediği, ''Aylık İşyeri Eğilim Anketi'' ile bu sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin mevcut iş durumları ve gelecek 3 aya ilişkin beklentilerini ölçen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu anketlerin sonuçlarından yararlanarak her sektöre ilişkin hesapladığı Sektörel Güven Endeksleri'nin Mart ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2013 yılı Mart ayında geçen aya göre, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 7,1 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 10,9 arttı.

Şubat ayında 99,6 olan hizmet sektörü güven endeksi mart ayında 102,2, 104 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 111,4, 85,5 olan inşaat sektörü güven endeksi 94,9 değerine yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksindeki artış, son üç aylık dönemde iş durumundaki yüzde 1,7'lik, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talepteki yüzde 1,2'lik ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi değerlendirmelerindeki yüzde 4,1'lik artışlardan kaynaklandı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki artış da gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisindeki yüzde 14,4'lük ve son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar değerlendirmesindeki yüzde 11,4'lük iyileşmelerden dolayı yaşandı. Bu sektörde mevcut mal stok seviyesi alt endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,1 azaldı.

İnşaat sektörü güven endeksindeki artış ise gelecek üç aylık dönem için toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksindeki yüzde 15,9'luk ve alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksindeki yüzde 3,1'lik artıştan kaynaklandı.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

AA