Advertisement

Türkiye için kredi notu indirimi yapılmamasına rağmen ülke tahvilleri çöp seviyesinden işlem görüyor.

Türk tahvilleri, kredi notunda bir değişiklik olmamasına karşın çöp tahvil özellikleri gösteriyor. Liradaki rekor zayıflama, politik belirsizlik, ülkenin doğusunda artan gerilim, erken seçim ihtimali ve Merkez Bankası’nın yatırımcı beklentilerini karşılayamaması, Türkiye’nin zor kazanılmış yatırım yapılabilir seviyedeki notunu baltalamakla tehdit ediyor.

Moody’s Investors Service’in dış borcunu derecelendirdiği 6 ülkenin notu Türkiye’ninkinin bir kademe altında ve 5’inde faizler Türkiye’dekinden düşük. Sadece Rusya daha yüksek, bu da Türkiye’nin Fas, Paraguay ve Guatemala'nın arasında bulunduğu çöp seviyesindeki ülkeler gibi daha riskli görüldüğü anlamına geliyor.

Londra’daki Amundi küresel gelişen  piyasa stratejisti Abbas Ameli- Renani, “Piyasa kredi derecelendirme kuruluşlarının önünde hareket ediyor. Piyasa Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altında fiyatlıyor. Bundaki en büyük faktör, yurtiçi politik görünümün kötüleşmesi ve jeopolitik risklerin tırmanması” dedi.

Türkiye, iki yıldan uzun bir süredir Moody’s ve Fitch Ratings Ltd.’den yatırım yapılabilir seviyede nota sahip. Standard & Poor’s ise ülkeyi en yüksek çöp seviyeden derecelendiriyor.

Yatırım yapılabilir nota sahip olması Türkiye’nin, uluslararası yatırım fonlarının Türk tahvil alımı yapabilmesi için gerekli kriterleri yerine getirdiği anlamına geliyor. Yatırım yapılabilir seviyedeki notun kaybedilmesi tahvilleri çıkışları kötüleştirebilir. Tahvillerdeki çıkışlar bu yıl total olarak 4 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.

Londra’daki Toronto Dominion gelişen piyasalar Döviz işlem masası müdürü Markus Kiraly, “Durun değişmezse Türkiye’nin notunun düşürüleceğinden oldukça eminim ve değişimin nerdern geleceğinin görmek zor. Ülkenin istikrarlı, demokratik bir hükümete ve bağımsız bir merkez bankasına ihtiyacı var” diye konuştu.

Türk tahvilleri, resmi olarak çöp seviyesinden derecelendirildiği döneme göre daha riskli. 10 yıl vadeli dolar cinsinden tahvil faizi yüzde 5.19 seviyesinde. Moody’s’in Mayıs 2013’teki güncellemesi öncesinde yüzde 3.7 seviyesindeydi.