Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ticari bankalara sağladığı fonlamanın maliyeti mevcut durumda yıllık enflasyon oranının 2.5 yüzde puanı üzerinde bulunuyor.

Borçlanma maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasıyle manşet enflasyon arasındaki fark, gösterge politika faizinin tek olmadığı dönemlerde para politikasının sıkılığına ilişkin önemli bir gösterge.

Merkez Bankası, geçtiğimiz yılın Ocak ayından itibaren piyasa fonlamasının tamamını geç likidite penceresi (GLP) üzerinden gerçekleştiriyor.

Söz konusu fark, yedi yıldan bu yana görülen en yüksek seviyesinde.