Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Eylül ayına ilişkin reel kesim güven endeksi iki yıl sonra eşik değerin altında gerçekleşti.

Buna göre, 2022 yılı Eylül ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 99,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak 100,2 seviyesinde kaydedildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesinde kaydedildi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

2022 yılı Eylül ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 744 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Reel kesim güven endeksi 100'ün üstünde olduğunda iyimser ve 100'ün altında olduğunda ise kötümser görünüme işaret ediyor.