Advertisement

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Balıkesir Üniversitesi Down Sendromu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Balıkesir Üniversitesi Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Gaziantep Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri