Kanatlı sektöründe üretici örgütlenmesi teşvik edilecek

Kanatlı sektöründe üretici örgütlenmesi teşvik edilecek

Kanatlı hayvan eti üretiminde sürdürülebilir bir sektörün oluşturulması amacıyla üretici örgütlenmesi teşvik edilecek

27 Ekim 2017 Cuma, 11:51 Güncelleme: 27 Ekim 2017 Cuma, 11:53

Kanatlı hayvan eti üretiminde sürdürülebilir bir sektörün oluşturulması amacıyla üretici örgütlenmesi teşvik edilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kanatlı Hayvan Eti̇ Üreti̇mi̇nde Sözleşmeli̇ Üreti̇me İli̇şki̇n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle kanatlı hayvan eti üretiminde entegre firma ile üretici ve üretici örgütü arasındaki sözleşmeli üretimin belirli usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenerek, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, standartlara uygun ürün elde edilmesi ve planlı üretim yapılmasına yönelik firma ile üreticinin uyması gereken kurallar belirlendi.

Buna göre, kanatlı hayvan eti üretimine yönelik sözleşme tarafların karşılıklı istekleri üzerine düzenlenecek ve taraflar birbirlerine karşı, sözleşmenin imzalanmasından bitimine kadar üretimin her aşamasında şeffaflık esasına dayalı bilgi paylaşımında bulunacak.

Kanatlı hayvan eti üretiminde sürdürülebilir bir sektörün oluşturulması maksatlı üretici örgütlenmesi teşvik edilecek.

Yönetmeliğe göre ürünün mülkiyeti firmaya ait olacak, ürünün yetiştirme dönemi sonunda firmaya teslim edilmemesi, noksan teslim edilmesi, gizlenmesi, satılması veya üçüncü şahıslara devri gibi hallerde doğacak bütün zarardan üretici sorumlu olacak.

Firma, üreticiye ait kümesler ile üretim yerlerini denetleyebilecek

Öte yandan firma, üreticiye ait kümesleri, üretim ve depolama yerlerini denetleyebilecek.

Firma tarafından, aynı üretim dönemi içinde üretim yaptırılan kümeslerin tamamında enerji, protein, mineral, vitamin ve benzeri gibi verimde farklılıklara neden olmayacak besin madde içeriğine sahip aynı nitelikte, yem değeri açısından hayvanın ihtiyacını karşılayacak düzeyde ve yem mevzuatına uygun yem sağlanacak.

Biyogüvenlik önlemleri konusunda ilgili mevzuata uyulması kaydıyla, yükleme, taşıma, aşı, ilaç, veterinerlik, dezenfeksiyon hizmetleri uygulama bedelleri firma tarafından karşılanacak.

Yüklemeden önce yemleme kesilecek

Kümeslerde görülen ilk hafta ölümlerinin yüzde 1’i geçmesi ve bunun firma kaynaklı hastalıklardan kaynaklandığının tespiti halinde oluşan zarar firmaya ait olacak. Üretici, yüklemeden en az 4-6 saat önce hayvanları yemlemeyi kesmek zorunda olacak. Teslimat öncesinde hayvanlara yem, mozaik kırığı, kum vs. yedirmek gibi kantar sonucunu etkileyecek bir uygulama yapıldığının tespit edilerek belgelendirilmesi halinde, üretici bilgilendirilerek firma tarafından re’sen fire düşülebilecek.

 

AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER
TARIM EMTİA
Son %
PAMUK 79,61 -0,51
KAKAO 2.186,00 -1,53
KAHVE 117,00 -0,55
SÜT 15,42 0,00
Yukarı